Σκεφτόμαστε το αύριο

 

Η Konica Minolta παραμένει αφοσιωμένη στη βιωσιμότητα με μια σειρά καινοτομιών για την επιχείρηση και την κοινωνία. Επίσης, προσφέρουμε υποστήριξη και στους πελάτες μας που προσπαθούν να πετύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας. Χάρη στις λύσεις βιωσιμότητάς μας, οι πελάτες μας μπορούν να πετύχουν υψηλότερη αποδοτικότητα και μείωση του κόστους, ενώ αποκτούν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός υπεύθυνου ψηφιακού χώρου εργασίας. Η προσέγγισή μας εστιάζει σε τέσσερις τομείς βιωσιμότητας που στρέφονται γύρω από τον πελάτη: 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση:

enabling-carbon-neutrality-konica-minolta

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την oμάδα Βιωσιμότητάς μας!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL