Privacy Policy (26.10.2021)


Με το παρακάτω πληροφοριακό υλικό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τους νόμους για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - «GDPR»).

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ:
Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Μεσολογγίου 3, 14451 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο: 210-2896600
Email: info@konicaminolta.com.gr
(Δείτε παρακάτω πληροφορίες για την ταυτότητά μας)

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Tel.: +49 (0)511 7404-0
Email: dataprotection@konicaminolta.com.gr

 

2. Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως υποκείμενο των δεδομένων;

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 
 
2.1 Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τυχόν αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προγραμματισμένη περίοδο κατά την οποία θα διατηρηθούν τα δεδομένα. 
 
2.2 Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. 
 
2.3 Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ειδικότερα, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. 
 • Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε ανακαλέσει και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση που να καθιστά νόμιμη την επεξεργασία τους. 
 • Έχετε εναντιωθεί σε επεξεργασία βάσει νόμιμου ή δημόσιου συμφέροντος και εμείς δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. 
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι το δικαίωμα διαγραφής υπόκειται σε περιορισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα η διαγραφή να αποκλείεται: 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χρησιμοποιούνται για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χρησιμεύουν για την τήρηση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην εταιρεία μας. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χρησιμεύουν για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

2.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποκλείονται από οποιαδήποτε επεξεργασία. Το δικαίωμα αυτό ισχύει εάν: 
 • Αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εμείς πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους. 
 • Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι παράνομη και αντί να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων, ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας τους. 
 • Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών, αλλά εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις. 
 • Έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι σας υπερισχύουν έναντι των νόμιμων λόγων της εταιρείας μας. 

2.5 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς ως υπεύθυνους επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 
Οι απαιτήσεις για τη δυνατότητα εφαρμογής της φορητότητας των δεδομένων είναι οι εξής: 
 • Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε χρησιμεύουν για την τήρηση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί. 
 • Η άσκηση του δικαιώματός σας δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

2.6 Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ. Προϋπόθεση για αυτό είναι η επεξεργασία να βασίζεται σε έννομο συμφέρον εκ μέρους μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ) ή στο δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ). 
Επιπλέον, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζονται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. 
Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει νόμιμου συμφέροντος, θα ελέγχουμε σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι εκ μέρους μας ή τα συμφέροντά σας, καθώς και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες υπερισχύουν των δικών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία. Εξαίρεση προβλέπεται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 
Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση, τα δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς. 
 
2.7 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ): Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας, ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. 
Η διεύθυνση της εποπτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι η εξής: 
 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 6475600 
E-mail: contact@dpa.gr 

2.8 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ): Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση και με άτυπο τρόπο. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης προ της ανάκλησής της. 

3. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «σκοποί»

Καταρχήν, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εμάς συνδέεται πάντα με καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό, ο οποίος έχει ήδη προσδιοριστεί πριν από την έναρξη της δραστηριότητας επεξεργασίας, σύμφωνα με την αρχή «περιορισμού του σκοπού» που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Στη συνέχεια της παρούσας πολιτικής απορρήτου, όταν αναφέρεται μια δραστηριότητα επεξεργασίας, περιλαμβάνεται επίσης μια περιγραφή του καθορισμένου σκοπού.

4. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «νομικές βάσεις»

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Κατά συνέπεια, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θεμελιώνεται πάντα σε νομική βάση. Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ. 

4.1. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Συγκατάθεση 

Εάν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί στη νομική βάση του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμεύει για την αποσαφήνιση της εν λόγω νομικής βάσης: Λαμβάνετε διαφήμιση από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή τηλεφώνου και έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας. 
 
Σύμβαση ή προσυμβατικό μέτρο 

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας, η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. 
 
Νομική υποχρέωση 

Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. 
 
Ζωτικό συμφέρον 

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου προσώπου, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ. 
 
Δημόσιο συμφέρον 

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση. 
 
Έννομο συμφέρον 

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους και, ταυτόχρονα, τα συμφέροντα, τα βασικά δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που ζητούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν υπερισχύουν έναντι του έννομου συμφέροντός μας, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία.

4.2. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χρειαστεί να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

 • δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή (π.χ. χρώμα δέρματος ή ειδικές γλώσσες), 
 • δεδομένα σχετικά με τα πολιτικά φρονήματα (π.χ. προσχώρηση σε πολιτικό κόμμα), 
 • δεδομένα σχετικά με τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις (π.χ. συμμετοχή σε αίρεση/σέκτα), 
 • δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 
 • γενετικά δεδομένα, 
 • βιομετρικά δεδομένα (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα ή φωτογραφίες), 
 • δεδομένα που αφορούν την υγεία (π.χ. αριθμοί αναγνώρισης για άτομα με ειδικές ανάγκες), 
 • ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό 
από εσάς, η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ 

Ρητή συγκατάθεση 
Εάν μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των ανωτέρω κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. 
  
Εκτέλεση καθηκόντων στο πλαίσιο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και του εργατικού δικαίου 

Εάν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απορρέει από το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή το εργατικό δίκαιο, η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. 
 
Διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων 

Εάν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου προσώπου, η εν λόγω επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. 
 
Δεδομένα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί 

Στον βαθμό που πραγματοποιείται επεξεργασία σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και έχουν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως από εσάς, η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ. 
 
Θεμελίωση/άσκηση/υπεράσπιση νομικών αξιώσεων 

Στον βαθμό που η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μάς χρησιμεύει για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ συνιστά τη νομική βάση για την επεξεργασία. 
 
Ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον 

Σε περίπτωση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον που απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ. 
 
Εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του ατόμου ή άλλοι ιατρικοί σκοποί, όπως υγειονομική περίθαλψη 

Εάν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από σύμβαση που έχει συναφθεί με επαγγελματία του τομέα υγείας και εκτελείται για σκοπούς προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης, επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία ενός εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών, η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η) του ΓΚΠΔ. 
 
Δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας 

Εάν η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως πανδημίες, η εν λόγω επεξεργασία εκτελείται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του ΓΚΠΔ. 
 
Σκοποί αρχειοθέτησης, σκοποί επιστημονικής/ιστορικής έρευνας, στατιστικοί σκοποί 

Σε περίπτωση που η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν απορρέει από δικαίωμα της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς προς το δημόσιο συμφέρον, η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του ΓΚΠΔ. 

5. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «υποχρέωση τήρησης αρχείων και προθεσμίες διαγραφής»

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Εκτός από τις περιόδους διατήρησης που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν απαιτούνται πλέον μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους, διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τεκμηρίωσης καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης αρχείων, τα απαραίτητα έγγραφα φυλάσσονται κατ’ ελάχιστον για πέντε έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 , (παρ. 7) και του φορολογικού κώδικα.

6. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Αποδέκτης των δεδομένων σας
Κατ’ αρχήν, δεν πωλούμε ούτε μισθώνουμε τα δεδομένα των χρηστών. Η διαβίβαση σε τρίτα μέρη πέραν του πεδίου εφαρμογής που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου θα πραγματοποιείται μόνο εάν κρίνεται απαραίτητη για την επεξεργασία της αντίστοιχης ζητούμενης υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε, μεταξύ άλλων, με παρόχους υπηρεσιών στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της πληροφορικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ανθρώπινου δυναμικού. Επιλέγουμε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών με μεγάλη προσοχή. Σε άλλες περιπτώσεις, διαβιβάζουμε δεδομένα σε αιτούσες κρατικές αρχές. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο αν υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διαβίβαση, για παράδειγμα, εάν υφίσταται δικαστική απόφαση.

Τοποθεσίες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Καταρχήν, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ/ΕΟΧ). Εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλαδή σε λεγόμενες «τρίτες χώρες»), η επεξεργασία θα πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση σε αυτή, εάν αυτό ορίζεται από τον νόμο ή εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς. Εάν, σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία θα πραγματοποιείται διασφαλίζοντας τη λήψη ορισμένων μέτρων (δηλαδή βάσει απόφασης επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ ή με την προσκόμιση κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 44 κ.ε. του ΓΚΠΔ).

7. Cookies

7.1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «cookies»

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και μέσω των οποίων ορισμένες πληροφορίες μεταφέρονται στον ιστότοπο που ορίζει το cookie. Πολλά από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης («προσωρινά cookies»). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή του τελικού χρήστη και μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας («μόνιμα cookies»). 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Για καλύτερη εποπτεία, κάθε cookie έχει ενταχθεί σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Τεχνικώς απαραίτητα 

Τα cookies που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της βασικής λειτουργικότητας και/ή της ασφάλειας αυτού του ιστότοπου. 

Λειτουργικά 

Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της άνεσης του χρήστη, π.χ. μέσω της αποθήκευσης προτιμήσεων όπως ρυθμίσεις γλώσσας, προσαρμογές μεγέθους κειμένου, ονόματα χρηστών ή τοπικές ρυθμίσεις. 

Μάρκετινγκ 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από διαφημιζόμενους για την τοποθέτηση διαφημίσεων που αφορούν τους υποψήφιους πελάτες τους.

Απόδοσης και ανάλυσης 

Αυτός ο τύπος cookie μάς βοηθά να αναλύουμε τη χρήση του ιστότοπου ώστε να μετράμε και να βελτιώνουμε την απόδοση. 

Στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε την αποδοχή cookies ή, για παράδειγμα, να περιορίσετε αυτόν τον αποκλεισμό στα cookies από άλλα μέρη, τα λεγόμενα «cookies τρίτων». Ωστόσο, οι ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει για το πρόγραμμα περιήγησης ενδεχομένως να μην σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας στο πλήρες εύρος τους. 
 
Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies για τα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης: 


7.2 Επισκόπηση των cookies 

Κατεβάστε εδώ την «Επισκόπηση των cookies». 

8. Εργαλείο κεντρικής διαχείρισης – Google Tag Manager

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager της Google Inc., εταιρείας με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου διαχείρισης ετικετών, μπορούμε να ενσωματώνουμε και να διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε λύση λογισμικού, όπως το Google Analytics, κεντρικά στον ιστότοπό μας μέσω των αντίστοιχων τμημάτων κωδικών, τα οποία είναι γνωστά και ως «ετικέτες». Αυτά τα τμήματα κωδικών χρησιμεύουν επίσης για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τις επισκέψεις σας σε ιστότοπους, ή για τη ρύθμιση cookies. Ωστόσο, το Google Tag Manager είναι απλώς ένας τομέας, ο οποίος ούτε ορίζει cookies ούτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις λύσεις που ενσωματώνονται μέσω των τμημάτων κωδικών, όπως το ίδιο το Google Analytics. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των επιμέρους λύσεων που χρησιμοποιούνται μπορείτε να βρείτε στις ξεχωριστές ενότητες των επιμέρους λύσεων που ακολουθούν.

9. Στο πλαίσιο ποιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν;

9.1 Δραστηριότητα επεξεργασίας – επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν καταχωρείτε ή δεν μεταδίδετε με άλλον τρόπο πληροφορίες σε εμάς, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το προσωπικό σας πρόγραμμα περιήγησης διαβιβάζει στον διακομιστή μας. Αυτά τα δεδομένα είναι τεχνικώς απαραίτητα ώστε να μπορεί ο ιστότοπος να εμφανίζεται σε εσάς. Επιπλέον, τα εν λόγω δεδομένα είναι τεχνικώς απαραίτητα ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του ιστοτόπου μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην προκειμένη περίπτωση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι η παροχή και η βέλτιστη παρουσίαση αυτού του ιστότοπου, καθώς και η προστασία από τις εξωτερικές επιθέσεις και η ιχνηλασιμότητά τους. Διαγράφουμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετά τη λήξη της διαδικασίας χρήσης, εκτός εάν τα χρειαζόμαστε για σκοπούς ανίχνευσης και ιχνηλασιμότητας περιπτώσεων παράνομης χρήσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μέγιστο διάστημα 30 ημερών. 
Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μεταδίδονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στους διακομιστές μας και αποθηκεύονται εκεί υπό τη μορφή των λεγόμενων «αρχείων καταγραφής»: 

 • Διεύθυνση IP της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο 
 • Ημερομηνία, ώρα και διάρκεια του αιτήματος 
 • Χώρα προέλευσης του αιτήματος 
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα/αρχείο) 
 • Κωδικός κατάστασης πρόσβασης/κατάστασης HTTP (π.χ. «200 OK») 
 • Διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίον υποβλήθηκε το αίτημα πρόσβασης στον ιστότοπό μας 
 • Πρόγραμμα περιήγησης και εγκατεστημένα πρόσθετα (π.χ. Flash Player) 
 • Λειτουργικό σύστημα και διεπαφή 
 • Γλώσσα και έκδοση λογισμικού του προγράμματος περιήγησης 
 • Ποσότητα δεδομένων που διαβιβάζεται σε κάθε περίπτωση 
 • Διαφορά ζώνης ώρας από τη Μέση Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) 

 
Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας μπορούμε να τις παρέχουμε μόνο αν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών εξαρτάται από το κατά πόσον θα μας παράσχετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στοιχεία επικοινωνίας). Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που απαιτείται ώστε να σας παρέχουμε την αντίστοιχη υπηρεσία. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε σε κάθε περίπτωση (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά, όπως το όνομα/ο αριθμός τηλεφώνου σας) θα αποθηκευτούν από εμάς προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και, εάν είναι απαραίτητο, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον είναι η απάντηση στο αίτημά σας. Μετά την τελική απάντηση στο αίτημά σας, διαγράφουμε το αίτημά σας και τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του εντός τριών ετών μετά το τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους. 
 

9.2 Δραστηριότητα επεξεργασίας – EMAKINA/Microsoft Azure
 
Τη διαχείριση του ιστότοπού μας έχει αναλάβει η EMAKINA Central & East Europe GmbH, εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Weyringergasse 30, 1040 , Βιέννη (εφεξής: «EMAKINA») και ο ιστότοπος φιλοξενείται στο cloud Azure, δηλαδή σε διακομιστές του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών Microsoft. 
Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών. Τα δεδομένα ενδέχεται να είναι, για παράδειγμα, η διεύθυνση IP, τα μεταδεδομένα και τα δεδομένα κίνησης ή τα δεδομένα που παρέχονται μέσω φόρμας επικοινωνίας. 
Η νομική βάση για τη χρήση της EMAKINA ως παρόχου φιλοξενίας του ιστότοπού μας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, η εκτέλεση συμβάσεων με πελάτες και δυνητικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 
9.3 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου/Kentico 

Για τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System, συντομογραφία: CMS) με την ονομασία Kentico. Η διαχείριση του Kentico γίνεται από την Kentico Software s.r.o., εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Czech Republic. Το CMS χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και τη διαχείριση ιστότοπων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, ενδοδικτύων ή άλλων εταιρικών ιστότοπων. Ως CMS χρησιμοποιούμε συνδυαστικά το Kentico EMS και το Kentico Cloud, τα οποία παρέχονται υπό τη μορφή «λογισμικού ως υπηρεσία» (SaaS) για τη δημιουργία και τη συντήρηση των εταιρικών μας ιστότοπων. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου και να το διανείμουμε στους ιστότοπους των θυγατρικών και των συνεργαζόμενων εταιρειών μας μέσω καθορισμένων ροών εργασίας. Έχουμε συνδέσει το Kentico στην πλατφόρμα διαχείρισης μεταφράσεων SDL που διαθέτουμε, ώστε οι μεταφράσεις να εκκινούνται απευθείας από το Kentico και να διανέμονται αυτόματα στους ιστότοπους των θυγατρικών και των συνεργατών μας. Το Kentico παρέχει επίσης μια πλατφόρμα αυτοματισμού μάρκετινγκ που επιτρέπει σε όλες τις εθνικές εταιρείες εκμετάλλευσης να συγκεντρώνουν υποψήφιους πελάτες μέσω του ιστότοπου, να τους αντιστοιχίζουν με μια συγκεκριμένη «εικονική προσωπικότητα» που δημιουργείται στο Kentico και να αξιοποιεί αυτούς τους υποψήφιους πελάτες μέσω ροών εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εξατομικευμένου περιεχομένου ιστότοπων. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του CMS, συλλέγουμε δεδομένα δραστηριότητας από όλους τους επισκέπτες του ιστότοπού μας σε ανώνυμη μορφή. Μόλις οι επισκέπτες στον ιστότοπο μας δηλώσουν την ταυτότητά τους συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας, οι εν λόγω πληροφορίες επισυνάπτονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο μιας φόρμας επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα 9.1 «Δραστηριότητα επεξεργασίας - επίσκεψη στον ιστότοπό μας». 
 
Στο πλαίσιο της τεχνικής εφαρμογής των μεμονωμένων λειτουργιών του CMS, το Kentico ορίζει cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των cookies και τα επιμέρους cookies που χρησιμοποιούνται από το Kentico, ανατρέξτε στην ενότητα 7. «Cookies». Καταρχήν, τα δεδομένα αποθηκεύονται απευθείας στο Kentico, με αποτέλεσμα όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από το Kentico να αποθηκεύονται στους καθορισμένους διακομιστές δικτύου του Microsoft Azure στην Ολλανδία. Εξαίρεση γίνεται όταν μια θυγατρική ή μια συνεργαζόμενη εταιρεία χρησιμοποιεί το λογισμικό αυτοματοποίησης μάρκετινγκ με την ονομασία Marketo. Στην περίπτωση αυτή, στο Kentico αποθηκεύονται μόνο τα δεδομένα δραστηριότητας και όλα τα άλλα δεδομένα διαβιβάζονται απευθείας στο Marketo και διατηρούνται εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Marketo, ανατρέξτε στην ενότητα 9.8.4 «Marketo». 
 
Λόγω της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε διακομιστές δικτύου του Microsoft Azure, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της έδρας της Microsoft, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή σε λεγόμενη «τρίτη χώρα». 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων ενός επισκέπτη και συλλέγονται στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Kentico, είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας στην προκειμένη περίπτωση είναι να διασφαλίσουμε τη λειτουργία και την ασφάλεια του ιστότοπού μας. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Kentico, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση:https://kenticocloud.com/privacy 

9.4 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Πλατφόρμα διαχείρισης συγκατάθεσης/Usercentrics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την πλατφόρμα διαχείρισης συγκατάθεσης Usercentrics. Πρόκειται για ένα εργαλείο διαχείρισης συγκατάθεσης που βασίζεται στη γλώσσα JavaScript. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου, μπορούμε να δώσουμε στον επισκέπτη του ιστότοπού μας μια επισκόπηση των βασικών λύσεων λογισμικού που χρησιμοποιούνται και τη δυνατότητα να αποφασίσει τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων λύσεων λογισμικού που απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση. Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συγκατάθεση χωρίς αιτιολόγηση και, επομένως, να αποτρέψει τη μελλοντική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την αντίστοιχη λύση λογισμικού. Επιπλέον, με τη βοήθεια της πλατφόρμας, μπορούμε να ανταποκριθούμε στην απαίτηση που απορρέει από τον ΓΚΠΔ για τη διαχείριση συγκατάθεσης, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα απόδειξης ότι η συγκατάθεση έχει δοθεί ή όχι. 
 
Στο πλαίσιο της χρήσης της πλατφόρμας διαχείρισης συγκατάθεσης Usercentrics, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δεδομένα: 

 • Δεδομένα συγκατάθεσης 

 • Αριθμός αναγνώρισης συγκατάθεσης 

 • Κατάσταση συγκατάθεσης (συμμετοχή, εξαίρεση) 

 • Χρονοσφραγίδα συγκατάθεσης 

 • Γλώσσα του banner συγκατάθεσης 

 • Έκδοση του υποδείγματος banner 

 • Δεδομένα συσκευής (HTTP αντιπροσώπου, HTTP παραπέμποντα) 

Η χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης συγκατάθεσης Usercentrics και η σχετική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρησιμεύει για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, η χρήση της πλατφόρμας είναι απαραίτητη, τόσο για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση παροχής δικαιολογητικών εγγράφων κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όσο και για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης που απορρέει από την απόφαση «ECLI:EU:C:2019:801» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τη σχετική απόφαση «I ZR 7/16» του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις οποίες το άρθρο 15 παράγραφος 3 εδάφιο 1 του Γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG) πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 εδάφιο 1 της οδηγίας 2020/58/ΕΚ με τρόπο που να δηλώνει ότι ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τη δημιουργία προφίλ χρήσης για σκοπούς διαφήμισης ή έρευνας αγοράς μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. 
 
Η διαγραφή, σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης συγκατάθεσης Usercentrics, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα πραγματοποιείται μόλις τα δεδομένα πάψουν να απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, διαγράφουμε τα δεδομένα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης εφόσον δεν υπάρχει άλλος σκοπός ο οποίος να δικαιολογεί τη συνέχιση της διατήρησής τους. Πέραν της περίπτωσης αυτής, η οποία καλύπτεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή άλλων δεδομένων που τον αφορούν και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με άλλη νόμιμη βάση, π.χ. βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. 
 

9.5 Δραστηριότητα επεξεργασίας - Ειδικές γραμματοσειρές

9.5.1 Γραμματοσειρές Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε γραμματοσειρές της Google Inc., εταιρείας με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Αυτές οι γραμματοσειρές συγκεντρώνονται από τη Google κάτω από την ονομασία «Google Fonts» (γραμματοσειρές Google). Χρησιμοποιώντας τις γραμματοσειρές Google, δεν ορίζονται cookies στην τερματική συσκευή σας. Οι γραμματοσειρές φορτώνονται και ενσωματώνονται μέσω των αντίστοιχων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (συντομογραφία: «API») από τη Google (fonts.googleapis.com και fonts.gstatic.com). Το αίτημα για φόρτωση και ενσωμάτωση των γραμματοσειρών Google γίνεται λίγο μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Το αίτημα διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως τη διεύθυνση IP ή την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, στους διακομιστές Google και ζητά τα επάλληλα φύλλα στυλ (αρχεία CSS) και τα αρχεία γραμματοσειράς από τη Google. Τα φύλλα στυλ είναι αρχεία που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή του σχεδιασμού ενός ιστότοπου, όπως γραμματοσειρά ή μέγεθος γραμματοσειράς. Ένα αρχείο γραμματοσειράς περιέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης της γραμματοσειράς. Η Google αποθηκεύει τα αιτήματα για αρχεία CSS για μία ημέρα και τα αιτήματα για αρχεία γραμματοσειράς για ένα έτος. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της χρήσης των γραμματοσειρών Google, είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. 
 
Λόγω της τοπικής προσαρμογής της Google, η διαβίβαση στη Google των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα αποθηκεύονται από εμάς ως υπεύθυνους επεξεργασίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από τη Google, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου

9.6 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Webanalytics

9.6.1 Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από τη Google Ireland Limited, εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (εφεξής: «Google»). Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να τον βελτιώνουμε τακτικά. Τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιώνουμε τις προσφορές μας και να τις καθιστούμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστες. 
 
Εντός του πεδίου χρήσης του Google Analytics, ορίζονται cookies στη συσκευή του τελικού χρήστη, τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της επίσκεψης/χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των cookies στην ενότητα 7. «Cookies». 
Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου σε όλο τους το εύρος. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου εκ μέρους σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Όταν οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies σχετικά με την επίσκεψή σας και τη χρήση του ιστότοπού μας διαβιβάζονται στους διακομιστές της Google, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα (π.χ. στις ΗΠΑ) λόγω της τοπικής προσαρμογής. Ωστόσο, λόγω της λειτουργίας «ενεργοποιημένης ανωνυμοποίησης», η διεύθυνση IP σας θα συμπτυχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πριν ακόμη διαβιβαστεί στη Google. Επιπλέον, η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα Google. 
 
Εκ μέρους του παρόχου αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει προκειμένου να αξιολογεί τη χρήση του ιστότοπου, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον πάροχο του ιστότοπου σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της χρήσης του Google Analytics, είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Λόγω της τοπικής προσαρμογής της Google, η διαβίβαση στη Google των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων της Google, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
ή https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

9.6.2 Hotjar

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες του εργαλείου υπηρεσιών ανάλυσης ιστού Hotjar. Πάροχος του εργαλείου είναι η Hotjar Inc., εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. 
 
Το Hotjar χρησιμοποιείται για την ανάλυση και τη συστηματική βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών του ιστότοπού μας. Επιπλέον, τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιώνουμε τις προσφορές μας και να τις καθιστούμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστες. Εκ μέρους του υπεύθυνου λειτουργίας αυτού του ιστότοπου, η Hotjar χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί τη χρήση του ιστότοπου, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη χρήση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου εκ μέρους σας, γενικά μεταδίδονται και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Hotjar. 
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε τη λειτουργία ανωνυμοποίησης της Hotjar. Αυτή η λειτουργία συντομεύει τη διεύθυνση IP σας και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα της ανάλυσης δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προσώπου. Δεν θα συγχωνεύουμε τις πληροφορίες με άλλα προσωπικά στοιχεία. Ο πάροχος υπηρεσιών επιλέχθηκε προσεκτικά σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της προστασίας της επεξεργασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, για τη ρύθμιση της επεξεργασίας συνήφθη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων. 
 
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λειτουργία ανάλυσης ενεργοποιώντας απλώς την τυπική λειτουργία «Χωρίς παρακολούθηση» (Do not Track) στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ. Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας «Χωρίς παρακολούθηση» μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο: 
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/  
 

Η νομική βάση για τη χρήση του Hotjar είναι η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 

9.6.3 Microsoft Clarity

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της online υπηρεσίας αναλυτικών Microsoft Clarity. Ο πάροχος είναι η Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Δουβλίνο 18, Ιρλανδία (στο εξής: Microsoft).
Το Microsoft Clarity παρέχει στατιστικά στοιχεία για την χρήση του ιστοτόπου, καταγραφές συνεδριών και heatmaps, τα οποία δημιουργούνται κυρίως μέσω της παρακολούθησης των κινήσεων του ποντικιού. Το Microsoft Clarity θα χρησιμοποιήσει τις επεξεργασμένες πληροφορίες για  την αξιολόγηση χρήσης του ιστοτόπου μας, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με  τη χρήση του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε το Microsoft Clarity για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας και με τη βοήθεια των στατιστικών στοιχείων που λαμβάνουμε, μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και φιλική προς τον τελικό χρήστη. 
Η συλλογή των δεδομένων σας ως χρήστη γίνεται μέσω των cookies, τα οποία αποστέλλονται στην τελική σας συσκευή και επιτρέπουν την ανάλυση της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην ενότητα "7. Cookies" στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
Θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα με το Microsoft Clarity:
-    Μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (User ID)
-    Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
-    Διεύθυνση IP
-    Δεδομένα τοποθεσίας 
-    Αναγνωριστικό συνεδρίας (Session ID)
-    Συμπεριφορά χρήστη 
o    Δεδομένα αλληλεπίδρασης
o    Κινήσεις του ποντικιού
o    Κλικ
o    Δραστηριότητα κύλισης
Η διαγραφή των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε επίπεδο χρήστη στο Microsoft Clarity πραγματοποιείται αυτόματα μετά από 13 μήνες. Τα πεδία κειμένου, όπως οι φόρμες επικοινωνίας, οι έρευνες ή τα πεδία  αναζήτησης, αποκρύπτονται στις καταγραφές, ώστε να μην καταγράφονται οι καταχωρήσεις που πραγματοποιείτε. Συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στις ηλεκτρονικές φόρμες μας δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Microsoft Clarity.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της έδρας της Microsoft, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στις ΗΠΑ και συνεπώς να μεταφερθούν σε μια τρίτη χώρα. Η διαβίβαση σε τρίτη χώρα είναι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με προορισμό σε χώρα που δεν ανήκει ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Microsoft Corporation είναι πιστοποιημένη βάσει του DPF, ώστε να ισχύει το πρότυπο προστασίας δεδομένων του GDPR για τις εν λόγω διαβιβάσεις.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης του Microsoft Clarity είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 κεφάλαιο 1 του ΓΚΠΔ. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης μπορείτε να βρείτε στο σημείο «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

9.7 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας

Στον ιστότοπό μας, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να κοινοποιείτε ή να προτείνετε επιμέρους περιεχόμενο στις επαφές ή στο δίκτυό σας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή απλώς να αποκτάτε πρόσβαση στη σελίδα που διατηρούμε στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ή LinkedIn). Για τους προαναφερόμενους σκοπούς διατίθενται τα συνήθη κουμπιά των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με την απλή επίσκεψη στον ιστότοπό μας, αρχικά δεν μεταδίδεται κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα στους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο όταν ενεργοποιηθείτε και πατήσετε πάνω σε ένα από τα αντίστοιχα κουμπιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να κοινοποιήσετε ή να προτείνετε περιεχόμενο, θα διαβιβάζονται δεδομένα όπως, κατά περίπτωση, διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα του κλικ και διεύθυνση του ιστότοπου στον οποίον βρίσκεστε επί του παρόντος. Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τη στιγμή που πατάτε σε ένα κουμπί μέσου κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα αποδώσει αυτόματα την προβολή της σελίδας σας στο προφίλ σας. Ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να προτείνετε περιεχόμενο από αυτόν τον ιστότοπο, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί και πάλι να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με το προφίλ σας. Εάν δεν θέλετε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να συνδέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με το προφίλ σας, αποσυνδεθείτε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης πριν πατήσετε στο κουμπί του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Σημειώστε επίσης ότι τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν και στον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ακόμη και εάν δεν τηρείτε λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή απλώς δεν έχετε συνδεθεί αλλά πατήσετε σε ένα από τα αντίστοιχα κουμπιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας . Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δημιουργία προφίλ χρήσης και, στη συνέχεια, για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή σχεδιασμού του δικού τους ιστότοπου με γνώμονα τη ζήτηση. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτόν τον τύπο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, ωστόσο, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. 
Για πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους δυνατότητες εναντίωσης σε επιμέρους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανατρέξτε στην ενότητα 9.7.3 «Δυνατότητες εναντίωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης» στην παρούσα πολιτική απορρήτου. 
 
Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι λόγω της τοπικοποίησης των Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,  ή Youtube, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαβιβάζονται στον πάροχο του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, π.χ. στις ΗΠΑ. 
 
Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς οι ίδιοι δεν συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης πατώντας σε ένα από τα αντίστοιχα κουμπιά. 
 
Πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας να δημιουργήσει σύνδεση με τους διακομιστές του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης και τα προαναφερθέντα δεδομένα να διαβιβαστούν. Από την άλλη πλευρά, πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί, δίνετε επίσης τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

9.7.1 Διαδικτυακή παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εντός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εμείς, ως πάροχος του ιστότοπου, χρησιμοποιούμε τις προσφορές διαδικτυακών πλατφορμών για να ενημερώνουμε τους ενεργούς χρήστες σχετικά με προσφορές και υπηρεσίες της Konica Minolta και, εάν ενδιαφέρονται, να τους δίνουμε τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας μέσω των πλατφορμών. Με αυτόν τον τρόπο, τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης συμπληρώνουν τη δική μας παρουσία μέσω του ιστότοπού μας και προσφέρουν στα ενδιαφερόμενα μέρη που προτιμούν αυτό το είδος πληροφόρησης ένα εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας. Επί του παρόντος έχουμε παρουσία στα ακόλουθα δίκτυα με τα δικά μας διαδικτυακά προφίλ: 

 
Μόλις μπείτε στα αντίστοιχα προφίλ της Konica Minolta στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές επεξεργασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων. 
Δεν έχουμε καμία επιρροή στη συλλογή δεδομένων και την περαιτέρω χρήση τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως εκ τούτου, γνωρίζουμε μόνο ότι τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς έρευνας, αγοράς και διαφήμισης, και ότι θα δημιουργούνται προφίλ χρήσης από τη συμπεριφορά σας ως χρήστη και τα προκύπτοντα ενδιαφέροντά σας. Επιπλέον, για αυτούς τους σκοπούς μπορούν επίσης να τοποθετηθούν διαφημίσεις με βάση τα εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας. Για τον σκοπό αυτό, συνήθως στην τερματική συσκευή σας αποθηκεύονται cookies. 
Ως εκ τούτου, υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών (π.χ. η διεύθυνση IP) αποθηκεύονται από τους παρόχους των δικτύων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές τους για τη χρήση δεδομένων και χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
 
Εμείς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών στους τόπους παρουσίας της Konica Minolta στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο εφόσον οι χρήστες επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω σχολίων ή άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων τόσο έναντι της εταιρείας μας (βλ. επίσης ενότητα 2 «Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως υποκείμενο των δεδομένων;) όσο και έναντι του παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τους επιμέρους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες εναντίωσης σε αυτήν, ανατρέξτε στην ενότητα 9.7.2 «Δυνατότητες εναντίωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για την αποτελεσματική ενημέρωση των χρηστών και την επικοινωνία με χρήστες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εάν σας ζητηθεί από τους αντίστοιχους παρόχους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων (δηλ. να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, π.χ. επιλέγοντας ένα πλαίσιο ελέγχου ή ένα κουμπί επιβεβαίωσης), η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, δηλαδή η συγκατάθεσή σας. 


9.7.2 Δυνατότητες εναντίωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Για μια λεπτομερή παρουσίαση της αντίστοιχης επεξεργασίας και των δυνατοτήτων εναντίωσης (εξαίρεσης), ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους προς τις πληροφορίες των παρόχων. 
Πληροφορίες σχετικά με τους επιμέρους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης: 

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ προσφέρουν μια νέα δυνατότητα εναντίωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.youronlinechoices.com/. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εκπαίδευσης πάνω στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Στην ενότητα της διαχείρισης προτιμήσεων https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, θα βρείτε μια επισκόπηση των παρόχων των οποίων οι διαδικτυακές διαφημίσεις μπορούν να απενεργοποιηθούν ή να ενεργοποιηθούν από εκείνο το σημείο. Επίσης, στις περιπτώσεις αιτημάτων πρόσβασης και διεκδίκησης περαιτέρω δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διεκδίκησής τους είναι επικοινωνώντας με τους παρόχους. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και μπορούν να λάβουν απευθείας μέτρα και να παρέχουν πληροφορίες. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


9.8 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Στόχευση και διαφήμιση

9.8.1 Google Adwords

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Adwords που παρέχεται από τη Google Ireland Limited, εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (εφεξής: «Google»). Αυτή η υπηρεσία μάς δίνει τη δυνατότητα να εφιστούμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας σε εξωτερικούς ιστότοπους μέσω διαφημιστικού υλικού (τις λεγόμενες «Google Ads»). Αυτό το διαφημιστικό υλικό παραδίδεται από τη Google μέσω των λεγόμενων «διακομιστών διαφημίσεων». Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται cookies διακομιστή διαφημίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα 7. «Cookies». Τα cookies του διακομιστή διαφημίσεων επιτρέπουν την αξιολόγηση παραμέτρων απόδοσης (π.χ. εμφανίσεις διαφημίσεων, κλικ ή μετατροπές). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο επιτυχημένες είναι οι επιμέρους διαφημιστικές δράσεις. Αν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης από τη Google, το Google Adwords αποθηκεύει ένα cookie στην τερματική συσκευή σας. Αυτό το cookie αποθηκεύει τιμές ανάλυσης (μοναδικό αναγνωριστικό cookie, αριθμός εμφάνισης διαφημίσεων ανά τοποθέτηση [συχνότητα], τελευταία εμφάνιση, πληροφορίες εξαίρεσης [σήμανση ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να παραλαμβάνει υλικό]). Τα cookies που ορίζονται από το Google Adwords χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες. Αυτά τα cookies δεν προορίζονται να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Σκοπός τους είναι να επιτρέπουν στο Google Adwords να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν επισκεφθείτε συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπο ενός πελάτη που χρησιμοποιεί το Adwords, η Google και ο πελάτης θα αναγνωρίσουν ότι ανακατευθυνθήκατε στη σελίδα του πελάτη πατώντας μια διαφήμιση. Η Google παρέχει σε εμάς, ως πελάτη του Adwords, μια στατιστική ανάλυση. Αυτή η ανάλυση μάς επιτρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας δράσεων. Δεν λαμβάνουμε περαιτέρω στοιχεία πέραν αυτής. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της χρήσης του Google Adwords, είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Λόγω της τοπικοποίησης της Google, η διαβίβαση στη Google των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη Google διατίθενται εδώ: 


9.8.2 Facebook Pixel

Χρησιμοποιούμε την προσφορά του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook Inc., εταιρείας με έδρα στη διεύθυνση 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (εφεξής: Facebook) και το λεγόμενο« Facebook Pixel» στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για μια υπηρεσία μάρκετινγκ που παρέχεται από το Facebook. Κατά τη διάρκεια αυτής της υπηρεσίας, ένα cookie τοποθετείται στην τερματική συσκευή σας. Αυτό το cookie μάς επιτρέπει να δείχνουμε σε ορισμένους επισκέπτες του ιστότοπού μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν επίσης το Facebook, εξατομικευμένες διαφημίσεις στο Facebook με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Το Facebook Pixel μάς επιτρέπει να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των χρηστών αφού έχουν πατήσει σε μια διαφήμιση στο Facebook. Με τη βοήθεια του Facebook Pixel, μπορούμε να παρακολουθούμε πώς γίνονται δεκτές οι δράσεις μάρκετινγκ που εφαρμόζουμε στο Facebook και, εάν χρειάζεται, να λάβουμε μέτρα βελτίωσης. 
 
Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Pixel μπορούν επίσης να συγκεντρώνονται από τη Facebook Ireland Limited, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης τρίτων. Για παράδειγμα, η Facebook Ireland Limited μπορεί να συνάγει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα από τη συμπεριφορά περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο και, επίσης, να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την προώθηση προσφορών τρίτων. Η Facebook Ireland Limited μπορεί επίσης να συνδυάσει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Pixel με άλλες πληροφορίες που συλλέγει μέσω άλλων ιστότοπων και/ή σε σχέση με τη χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα προφίλ για εσάς, το οποίο θα αποθηκευτεί στη Facebook Ireland Limited. Αυτό το προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Facebook Ireland Limited, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.facebook.com/policy.php
 
Λόγω της τοπικοποίησης του Facebook, η διαβίβαση στο Facebook των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να οδηγήσει σε διαβίβαση σε τρίτη χώρα, όπως οι ΗΠΑ. 

Η νομική βάση για τη χρήση του Facebook Pixel είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Λόγω της τοπικοποίησης του Facebook, η διαβίβαση στο Facebook των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 


9.8.3 LinkedIn Insight Tag​

Στον ιστότοπό μας έχουμε συμπεριλάβει το εργαλείο μετατροπής «LinkedIn Insight Tag» της LinkedIn Ireland Unlimited Company (εφεξής: LinkedIn). 
 
Το LinkedIn Insight Tag είναι ένα μικρό τμήμα κώδικα JavaScript που έχουμε εφαρμόσει στον ιστότοπό μας. Με τη βοήθεια του LinkedIn Insight Tag συλλέγονται δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας και μεταδίδονται στο LinkedIn. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν τη διεύθυνση URL του παραπέμποντα, τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες συσκευής, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και μια χρονοσφραγίδα για την επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Το LinkedIn δεν μας παρέχει πρόσβαση στα αναλυτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται. Το LinkedIn χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να μας παρέχει αναφορές σχετικά με το κοινό του ιστότοπου και την απόδοση των διαφημίσεων, με βάση συγκεντρωτικά δεδομένα, ώστε να μπορούμε να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Επιπλέον, το LinkedIn μάς παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τις μετατροπές και να επαναστοχεύουμε στους επισκέπτες του ιστότοπού μας μέσω του LinkedIn Insight Tag. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις εκτός του ιστότοπού μας χωρίς να ταυτοποιούμε τον επισκέπτη του ιστότοπου. 
 
Λόγω της τοπικοποίησης του LinkedIn, η διαβίβαση στο LinkedIn των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της χρήσης του LinkedIn, είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο LinkedIn Insight Tag κρυπτογραφούνται και ανωνυμοποιούνται εντός επτά ημερών. Μετά από 90 ημέρες το αργότερο, τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα εάν δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση του καθορισμένου σκοπού τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του LinkedIn, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9.8.4 Ενημερωτικό δελτίο

 
Η Konica Minolta αποστέλλει ενημερωτικό δελτίο σε πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη ακολουθώντας μια προσέγγιση βάσει συγκατάθεσης. Τα μοναδικά υποχρεωτικά δεδομένα για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η παροχή επιπλέον, ξεχωριστά επισημασμένων δεδομένων, είναι εθελοντική και θα χρησιμοποιείται ώστε να απευθυνόμαστε σε εσάς προσωπικά. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιείται μέσω της λεγόμενης «διαδικασίας διπλής συμμετοχής». Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, με το οποίο θα σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας πατώντας στον σύνδεσμο που παρέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο απεσταλμένος σύνδεσμος θα απενεργοποιηθεί και τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Εάν συμφωνήσετε να λαμβάνετε πληροφορίες, θα έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: 

 • Νέα και πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Konica Minolta 

 • Αποκλειστικές προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, εμπορικές εκθέσεις και διαδικτυακά σεμινάρια 

 • Αποστολή αναφορών και ιστοριών επιτυχίας 

 • Τάσεις αγοράς με τη μορφή μελετών, ερευνών αγοράς και λευκών βίβλων 

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνες μέτρησης ικανοποίησης πελατών 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διπλής συμμετοχής που εκτελείται κατά την εγγραφή, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιείτε για περίοδο 30 ημερών, καθώς και τις ώρες εγγραφής και επιβεβαίωσης. Βάσει της συγκατάθεσής σας, θα αξιολογούμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη στους ιστότοπους μας, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλουμε, και θα αποδίδουμε τις αξιολογήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/στο προφίλ χρήστη στη βάση δεδομένων μας. Επιπλέον, αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λειτουργικό σας σύστημα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο με την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Μέσω του ενημερωτικού δελτίου που σας αποστέλλεται, λαμβάνουμε, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώσεις παραλαβής και ανάγνωσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους που ανοίγετε από το ενημερωτικό μας δελτίο. Αποθηκεύουμε επίσης τις περιοχές που επισκεφτήκατε στον ιστότοπο και στις εφαρμογές μας. Δημιουργώντας ένα προσωπικό προφίλ χρήστη, θέλουμε να προσαρμόσουμε τη διαφημιστική μας προσέγγιση στα ενδιαφέροντά σας και να βελτιστοποιήσουμε τις προσφορές για εσάς στον ιστότοπό μας. 
Το ενημερωτικό μας δελτίο περιέχει πληροφορίες και ειδήσεις από την Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG). 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους προαναφερόμενους σκοπούς, 
είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση. Μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: unsubscribe@konicaminolta.com.gr μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που περιέχονται στο πεδίο Στοιχεία της Εταιρείας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης προ της ανάκλησής της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου.


9.9 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Τοπικοποίηση επιχειρηματικού συνεργάτη/Χάρτες Google

Ο ιστότοπός μας ενσωματώνει την υπηρεσία Χάρτες Google. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται από την Google LLC, εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής: «Google»). Οι Χάρτες Google είναι μια υπηρεσία ψηφιακών χαρτών που μας επιτρέπει να συμπεριλαμβάνουμε στον ιστότοπό μας διαδραστικούς χάρτες ώστε να σας παρέχουμε μια επισκόπηση των τοποθεσιών της εταιρείας μας και των συνεργατών μας στην περιοχή σας και να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα σχεδιασμού της διαδρομής σας. 
 
Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που ενσωματώνει Χάρτες Google, η Google ορίζει στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα cookie με το όνομα «NID», το οποίο οδηγεί στη διαβίβαση στη Google δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η διεύθυνση IP σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα 7. «Cookies». Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στη Google, στον οποίο είστε συνδεδεμένοι κατά τη στιγμή της επίσκεψης στην αντίστοιχη σελίδα, τα δεδομένα που διαβιβάζονται στη Google θα αποδίδονται απευθείας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδοθούν, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στη Google πριν επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα. Ωστόσο, η Google θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό χρήστη της Google. Η Google θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα που διαβιβάζονται ώστε να δημιουργεί προφίλ χρηστών για σκοπούς διαφήμισης και έρευνας αγοράς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτόν τον τύπο επεξεργασίας από τη Google ανά πάσα στιγμή, διεκδικώντας το δικαίωμά σας για εναντίωση στη Google σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. 
 
Λόγω της τοπικοποίησης της Google, η διαβίβαση στη Google των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της χρήσης των Χαρτών Google, είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα αποθηκεύονται από εμάς ως υπεύθυνους επεξεργασίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη Google, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en 
 

9.10 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Αποφυγή ανεπιθύμητων μηνυμάτων/Google reCAPTCHA 
 
Ο ιστότοπός μας ενσωματώνει την υπηρεσία Google reCAPTCHA. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται από τη Google Ireland Limited, εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (εφεξής: «Google»). Το Google reCAPTCHA χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ μιας μη αυτόματης εισαγωγής από φυσικό πρόσωπο και μιας παράνομης και αυτοματοποιημένης εισαγωγής από προγράμματα/bots σε πεδία φορμών επικοινωνίας, για την αποφυγή ανεπιθύμητων ή παρόμοιων μηνυμάτων. Στο πλαίσιο της παροχής της λειτουργικότητας της υπηρεσίας και, ειδικότερα, κατά τη διαδικασία επαλήθευσης του Google reCAPTCHA, στη Google θα διαβιβάζεται η διεύθυνση IP σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία υλισμικού και λογισμικού που απαιτούνται από τη Google, όπως η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 
 
Λόγω της τοπικοποίησης της Google, η διαβίβαση στη Google των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να οδηγήσει σε διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της χρήσης του Google reCAPTCHA, είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι η διασφάλιση της προστασίας και, ως εκ τούτου, της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας, ιδίως με την πρόληψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων και περιπτώσεων παράνομης χρήσης. 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα αποθηκεύονται από εμάς ως υπεύθυνους επεξεργασίας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από τη Google διατίθενται στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en 
 

9.11 Δραστηριότητα επεξεργασίας – YouTube 
 
Οι ιστότοποί μας ενσωματώνουν βίντεο από το YouTube. Αυτά τα βίντεο είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση www.youtube.com, μπορούν ωστόσο να αναπαραχθούν απευθείας από τον ιστότοπό μας. Το YouTube είναι μια πλατφόρμα της Google LLC, εταιρείας με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής: «Google»). Έχουμε ενεργοποιήσει τη βελτιωμένη λειτουργία απορρήτου κατά την ενσωμάτωση των βίντεο στον ιστότοπό μας. Αυτό σημαίνει ότι καμία πληροφορία σχετικά με εσάς δεν θα αποστέλλεται στο YouTube αν δεν αναπαράγετε τα βίντεο. Ωστόσο, όταν αναπαράγετε κάποιο βίντεο, τα δεδομένα θα διαβιβάζονται στο YouTube. Πρώτον, το YouTube ειδοποιείται ότι επισκεφθήκατε τη συγκεκριμένη σελίδα του ιστότοπού μας που ενσωματώνει το βίντεο. Επιπλέον, στο YouTube μπορούν να διαβιβαστούν και άλλα δεδομένα τα οποία να μην γνωρίζουμε. Δεν έχουμε επίσης καμία επιρροή στη διαβίβαση δεδομένων. Εάν είστε εγγεγραμμένοι στο YouTube, τα δεδομένα που διαβιβάζονται συσχετίζονται απευθείας με τον λογαριασμό σας. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήσης και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, ερευνών αγοράς και/ή σχεδιασμού του ιστότοπου βάσει αναγκών. Ειδικότερα, μια τέτοια αξιολόγηση μπορεί να διεξαχθεί (ακόμη και για χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι) με σκοπό την παροχή διαφημίσεων βάσει αναγκών. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης από το YouTube σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, το οποίο πρέπει να διεκδικήσετε απευθείας από το YouTube. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής και της επεξεργασίας δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube. 
 
Λόγω της τοπικοποίησης της Google, η διαβίβαση στη Google των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της χρήσης του YouTube, επεξεργασία που αρχίζει με την αναπαραγωγή ενός βίντεο από το YouTube, είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
9.12 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Typeform 
 
Ο ιστότοπός μας ενσωματώνει την υπηρεσία Typeform, η οποία παρέχεται από την TYPEFORM, S.L., εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Spain (εφεξής: Typeform). Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιείται για φόρμες και έρευνες στον ιστότοπό μας. Μετά τη συμπλήρωση και την υποβολή μιας φόρμας ή έρευνας στον ιστότοπό μας, η διεύθυνση IP, η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και η διάρκεια της επίσκεψης στον ιστότοπό μας και οι πληροφορίες που παρέχονται στη φόρμα, διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στο Typeform. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Typeform είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Αυτή είναι η συγκατάθεσή σας. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων στο Typeform στην ακόλουθη διεύθυνση:

9.13 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Cloudfront 
 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το δίκτυο παράδοσης περιεχομένου (content delivery network – CDN) Cloudfront. Πρόκειται για μια υπηρεσία της Amazon Web Services Inc., εταιρείας με έδρα στη διεύθυνση 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 (εφεξής: Amazon Web Services). Το CDN ενσωματώνεται στον ιστότοπό μας υπό τη μορφή κωδικού σεναρίων της Java και επαναφορτώνεται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης. Το Cloudfront μάς επιτρέπει να παρέχουμε αυξημένη απόδοση φόρτωσης, βελτιωμένη διαθεσιμότητα και πρόληψη απώλειας δεδομένων παρέχοντας διπλά δεδομένα (π.χ. γραφικά ή σενάρια) από αυτόν τον ιστότοπο σε διαφορετικούς διακομιστές σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, τα αρχεία φωτογραφιών/βίντεο μπορεί να ζητηθούν αυτόματα από το Cloudfront και αυτό το αυτοματοποιημένο αίτημα για αρχεία φωτογραφιών/βίντεο μπορεί να οδηγήσει σε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η διεύθυνση IP σας, σε διακομιστές της Amazon Web Services. Λόγω της τοπικοποίησης της Amazon, η διαβίβαση στην Amazon των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Στη χειρότερη περίπτωση, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να μην μπορούν να ασκηθούν. 
 
Επειδή το Cloudfront ενσωματώνεται στον ιστότοπό μας μέσω του Java Script, μπορείτε να αποτρέψετε την εκτέλεση του με απενεργοποίηση της εφαρμογής Java Script στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή με την εγκατάσταση μιας «ρύθμισης αποκλεισμού Java Script» (π.χ. https://www.ghostery.com ). 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στο πλαίσιο της χρήσης του Cloudfront είναι το έννομο συμφέρον μας, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι η διασφάλιση της προστασίας και της διαθεσιμότητας αυτού του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. 
 
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων στην Amazon Web Services στην ακόλουθη διεύθυνση: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls ή https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ 
 
 
 

9.14 Δραστηριότητα επεξεργασίας – Αίτηση για εργασία στην Konica Minolta 
 
9.14.1 Εξέταση της αίτησής σας 
 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνονται στην αίτησή σας με σκοπό την εξέταση της αίτησής σας και τον προσδιορισμό της καταλληλότητάς σας για την προκηρυγμένη θέση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών για την εξέταση της αίτησής σας. Οι κατάλληλες αιτήσεις για μια θέση θα διαβιβάζονται από το τμήμα ανθρώπινων πόρων στο αντίστοιχο ειδικό τμήμα ή στην αντίστοιχη εθνική εταιρεία για περαιτέρω εξέταση. Για να αξιολογήσουμε πλήρως την αίτησή σας, χρειαζόμαστε πάντα το βιογραφικό σας, καθώς και πτυχία ή αντίστοιχα τεκμήρια. Είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριλάβετε τουλάχιστον ένα συνημμένο αρχείο και το email σας. Περαιτέρω στοιχεία, όπως βίντεο ή φωτογραφία, είναι προαιρετικά. 
 
Τα στοιχεία της αίτησής σας διαγράφονται έξη μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων επιβάλλεται ως έννομη υποχρέωση τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις οικείες νομικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις και σε κάθε περίπτωση για τον χρόνο που είναι αναγκαίος ενόψει άσκησης αξιώσεων ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων. 
 
Εάν είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται η συγκατάθεση των νόμιμων κηδεμόνων σας για να συνάψετε σύμβαση μαζί σας. 
 
9.14.2 Κοινή πύλη αιτούντων 
 
Για την προαναφερόμενη περίοδο, τα δεδομένα της αίτησής σας αποθηκεύονται στην πύλη αιτούντων. Σε αυτή την πύλη έχουν πρόσβαση οι εταιρείες Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH και Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. 
 
Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε το προφίλ προσόντων σας με άλλες θέσεις και να επιστήσουμε την προσοχή σας σε άλλες κατάλληλες θέσεις. Η πρόσβαση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν έχετε υποβάλει αίτηση για θέση που είναι διαθέσιμη στην ίδια ή παρόμοια μορφή στις προαναφερθείσες εταιρείες ή αν ζείτε σε παραμεθόρια περιοχή. Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για διακρατική θέση, οι αντίστοιχες χώρες ενδέχεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. 
 
Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση για διακρατική θέση, η επεξεργασία των εγγράφων αίτησης πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες χώρες στη νομική βάση της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Σημειώστε ότι εάν η συγκατάθεσή σας έχει ανακληθεί, δεν θα μπορούμε πλέον να εξετάσουμε την αίτησή σας για διακρατικές θέσεις. 
Τα δικαιώματά σας προστατεύονται από εσωτερικούς συμβατικούς κανονισμούς που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. 
 
9.14.3 Αιτήσεις από ασκούμενους, φοιτητές και μαθητευόμενους 
 
Δεχόμαστε ευχαρίστως αιτήσεις από ασκούμενους, φοιτητές και μαθητευόμενους. Οι εν λόγω αιτήσεις αντιμετωπίζονται και αυτές σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές και τα στοιχεία των ασκούμενων που επιλέγονται κοινοποιούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 
9.15 Δραστηριότητα επεξεργασίας - Konica Minolta Academy 
 
Στον ιστότοπο της Ακαδημίας μας, δημιουργούνται μόνο αρχεία καταγραφής κατά τη διάρκεια μιας απλής επίσκεψης. Αυτά τα αρχεία καταγραφής περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως τη διεύθυνση IP σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία στο πλαίσιο των αρχείων καταγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα 9.1 «Δραστηριότητα επεξεργασίας - επίσκεψη στον ιστότοπό μας» στην παρούσα πολιτική απορρήτου. 
 
Παρέχουμε επίσης μια φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο της Ακαδημίας μας. Η χρήση αυτής της φόρμας είναι καθαρά προαιρετική και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 
 
Υπάρχουν τέσσερα υποχρεωτικά πεδία που επισημαίνονται με «*» όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα, κατά συνέπεια πρέπει να εισαγάγετε τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτά τα πεδία ώστε να μπορέσετε να μας αποστείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Αυτά τα υποχρεωτικά πεδία είναι: 

 1. Προσφώνηση 

 1. Επώνυμο 

 1. Επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 1. Ταχυδρομικός κώδικας 

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε λάβει από εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας (π.χ. το όνομά σας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) πραγματοποιείται αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματός σας και, εάν είναι απαραίτητο, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια αυτής της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Αυτή είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μας δίνετε πριν την αποστολή της φόρμας. Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ισχύει και για αυτή τη συγκατάθεση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το δικαίωμα στην ενότητα 2.8 της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
9.16 Δραστηριότητα επεξεργασίας - Διαδικτυακά σεμινάρια της Konica Minolta / GoToWebinar 
 
Η Konica Minolta χρησιμοποιεί την υπηρεσία GoToWebinar που παρέχεται από τη LogMeIn Ireland Limited, εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Bloodstone Building, Block C, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland (εφεξής: LogMeIn) για τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων. 
Τα διαδικτυακά μας σεμινάρια περιλαμβάνουν διάφορα δωρεάν σεμινάρια και αρκετά σεμινάρια επί πληρωμή. Η εγγραφή για αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια γίνεται πάντα μέσω μιας φόρμας σε μία από τις σελίδες προορισμού. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής και της συμμετοχής σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο, αναπόφευκτα θα πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας διάφορα cookies που ορίζονται στην τερματική συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα 7. «Cookies». Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ακόμη και όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην ενότητα 8.1 «Δραστηριότητα επεξεργασίας - επίσκεψη στον ιστότοπό μας». Στη συνέχεια θα βρείτε μια επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία αν αποφασίσετε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα διαδικτυακά μας σεμινάρια χρησιμοποιώντας την υπηρεσία GoToWebinar. Τα υποχρεωτικά δεδομένα που πρέπει να εισαχθούν επισημαίνονται με «*». Ένα ειδικό χαρακτηριστικό είναι τα στοιχεία διεύθυνσης, δεδομένου ότι αυτή η πληροφορία απαιτείται μόνο για τα διαδικτυακά σεμινάρια επί πληρωμή προκειμένου να αποσταλεί τιμολόγιο. 

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου* 

 • Όνομα* 

 • Επώνυμο* 

 • Εταιρεία* 

 • Περιγραφή θέσης εργασίας 

 • Αριθμός τηλεφώνου 

 • Στοιχεία διεύθυνσης* (μόνο για διαδικτυακά σεμινάρια επί πληρωμή) 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο πλαίσιο της εγγραφής και της συμμετοχής σε δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο, είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Για διαδικτυακά σεμινάρια επί πληρωμή, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, δηλαδή η υπάρχουσα σύμβαση ανάμεσά μας, αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 
 
Ανεξάρτητα από την εγγραφή και τη συμμετοχή σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση των σεμιναρίων μας. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, όπου το έννομο συμφέρον μας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση της προσφοράς μας. 
 
Επειδή η LogMeIn ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, έχει συναφθεί σύμβαση επεξεργασίας. Επιπλέον, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της LogMeIn, ελέγχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ κατά πόσον ο πάροχος υπηρεσιών διασφαλίζει την προστασία της επεξεργασίας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Ο τόπος επεξεργασίας μπορεί να εκτείνεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η LogMeIn έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λόγω της τοπικοποίησης στην έδρα της LogMeIn, η διαβίβαση στη LogMeIn των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε προορισμό που δεν βρίσκεται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση, στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων θα είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επηρεάζεται από πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 2.8 «Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)» της παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
 
Οι πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τη συμμετοχή σας σε διαδικτυακό σεμινάριο, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διαγράφονται αυτόματα μετά από 365 ημέρες.