Πολιτική απορρήτου (Έκδοση 18.01.2019)


Οι ακόλουθες πληροφορίες σάς παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
 
Ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ, η ευθύνη βαρύνει το εξής πρόσωπο:
 
Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Μεσολογγίου 3, 14451 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο: 210-2896600
Email: info(at)konicaminolta.com.gr
(Δείτε παρακάτω πληροφορίες για την ταυτότητά μας)
 
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:
 
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Τηλέφωνο: +49 (0)511 7404-0
Email: dataprotection(at)konicaminolta.com.gr
 

 

Τα δικαιώματά σας


Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε εμείς:
 
 • πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των επεξεργασμένων δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες των παραληπτών των δεδομένων σας και την προγραμματισμένη περίοδο διατήρησης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ)

 • διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων ή/και τροποποίησή τους (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ)

 • διαγραφή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, ιδίως εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον προβλεπόμενο σκοπό ή υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα, ή εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή έχετε υποβάλει ένσταση για την επεξεργασία

 • περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ σε ορισμένες περιπτώσεις, στον βαθμό όπου, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή η υποχρέωση διαγραφής βρίσκεται σε ισχύ

 • σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ σχετικά με τη φορητότητα δεδομένων, παρέχουμε σε εσάς ή ένα τρίτο μέρος τα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή

 • για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερή σας κατάσταση, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία δεδομένων λόγω εννόμου συμφέροντος (άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ)

 • ανάκληση της συγκατάθεσής σας οποιαδήποτε στιγμή για να τεθεί σε ισχύ στο μέλλον (άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ). Επίσης, αυτό ισχύει για την ανάκληση της συγκατάθεσης που μας δώσατε πριν από την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ

 • σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

 
Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψη του ιστότοπού μας


Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγραφείτε ή δεν μας παρέχετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, θα συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης στον διακομιστή μας. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα από τεχνική άποψη για να μπορείτε να δείτε τον ιστότοπό μας. Απαιτούνται επίσης για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας του ιστότοπού μας. (Νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

 • Διεύθυνση IP

 • Ημερομηνία και ώρα αιτήματος

 • Χώρα προέλευσης του αιτήματος

 • Περιεχόμενο που ζητήθηκε (συγκεκριμένη ιστοσελίδα)

 • Κωδικός κατάστασης πρόσβασης/κατάστασης http

 • Ιστότοπος από τον οποίο ξεκινά το αίτημα

 • Πρόγραμμα περιήγησης

 • Λειτουργικό σύστημα και περιβάλλον εργασίας

 • Γλώσσα και έκδοση λογισμικού προγράμματος περιήγησης

 • Όγκος δεδομένων που αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση

 • Διαφορά ζώνης ώρας από τη Μέση Ώρα Γκρίνουιτς (GMT)

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας μπορούν να εκτελεστούν μόνο αν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτό σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών εξαρτάται από το αν θα μας παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας). Εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε μόνο αυτά τα δεδομένα στον βαθμό όπου απαιτείται για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα που εισάγετε (η διεύθυνση email και άλλα δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς, όπως το όνομα/ο αριθμός τηλεφώνου σας) αποθηκεύονται από εμάς, ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας. Διαγράφουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Περιορίζουμε την επεξεργασία στην περίπτωση απαιτήσεων διατήρησης που ορίζονται από τον νόμο. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 
Σκοπός της επεξεργασίας, νομική βάση και περίοδος διατήρησης


Αν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το πράττουμε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων που απορρέουν από το αίτημά σας, η επεξεργασία των δεδομένων από εμάς βασίζεται νομικά στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία ενός έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτων, και εάν ταυτόχρονα τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, τα οποία προϋποθέτουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν υπερισχύουν των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας, ως νομική βάση για την επεξεργασία τους εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 17 και 18 του ΓΚΠΔ ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους. Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Τα δεδομένα που δεν απαιτούνται πλέον για τον επιδιωκόμενο σκοπό διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν είναι απαραίτητη η προσωρινή περαιτέρω επεξεργασία, κάτι που μπορεί να προκύψει για άλλους νομίμως επιτρεπόμενους σκοπούς. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τεκμηρίωσης καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης αρχείων εκ του νόμου της Ελληνικής επικράτειας των διατάξεων του Ν. 4308/2014 και του φορολογικού κώδικα.
 
Για να αποφευχθεί η μη καταβολή πληρωμών, ενδέχεται να διεξάγουμε πιστωτικούς ελέγχους σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πριν από τη σύναψη σύμβασης και στο πλαίσιο σχετικών τροποποιήσεων, αν πρόκειται να παρέχουμε υπηρεσίες που χρεώνονται αποκλειστικά σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Με τους εν λόγω πιστωτικούς ελέγχους προστατευόμαστε από τη μη καταβολή πληρωμών. Με βάση τη βαθμολόγηση (δημιουργία προφίλ), αξιολογούμε κατά πόσο οι πελάτες θα εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους ως προς την πληρωμή. Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης μάς βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Η βαθμολόγηση βασίζεται σε μια αναγνωρισμένη μαθηματική/στατιστική μέθοδο. Αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα των πιστωτικών δεδομένων για 365 ημέρες.
 
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο σας και δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης για να επισκεφτείτε έναν ιστότοπο και έπειτα χρησιμοποιούνται από αυτόν για την αποστολή συγκεκριμένων πληροφοριών. Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης (επονομαζόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Τα υπόλοιπα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ξανά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Κάντε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση για πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και την αντίστοιχη διάρκεια ζωής τους. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να απορρίψετε τη χρήση των cookies ή να περιορίσετε την άρνηση σας στα cookies άλλων μερών, τα επονομαζόμενα cookies τρίτων. Ωστόσο, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας στο διαδίκτυο.

 

Παραλήπτες των δεδομένων σας


Γενικά, ούτε πωλούμε ούτε δανείζουμε δεδομένα χρήστη. Διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους, πέραν του πεδίου εφαρμογής της παρούσας δήλωσης απορρήτου μόνο εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. Δουλεύουμε με συνεργάτες για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτοί σάς παρέχουν υπηρεσίες με δική τους ευθύνη/σε σχέση με τη μεταξύ μας σύμβαση. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτές τις υπηρεσίες και να συναινέσετε στη συμπερίληψη του συνεργάτη ή η συμπερίληψή του βασίζεται σε εξουσιοδότηση. Στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της πληροφορικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ανθρώπινου δυναμικού, συνεργαζόμαστε επίσης με εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Οι εκτελούντες την επεξεργασία επιλέγονται από εμάς προσεκτικά. Εξακολουθούμε να φέρουμε την ευθύνη για την προστασία των δεδομένων σας σε περίπτωση επεξεργασίας από έναν εκτελούντα την επεξεργασία. Σε άλλες περιπτώσεις, στέλνουμε δεδομένα σε κρατικούς φορείς κατόπιν αιτήματος. Ωστόσο, αυτό γίνεται μόνο εάν υφίσταται νομική υποχρέωση, όπως δικαστική εντολή.

 

Πού υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα μου;


Επεξεργαζόμαστε πάντα τα δεδομένα σας στην Ελλάδα, τη Γερμανία και σε ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ/ΕΟΧ). Εφόσον τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ’ εξαίρεση σε πολύ περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά συνέπεια σε τρίτες χώρες), αυτό θα συμβεί μόνο αν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, προβλέπεται εκ του νόμου ή είναι αναγκαίο για να παρέχουμε την υπηρεσία μας για εσάς. Εφόσον επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτες χώρες στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, αυτό πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα μέτρα (δηλαδή με βάση την ύπαρξη μιας απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή επαρκείς διαβεβαιώσεις, άρθρο 44 επ. του ΓΚΠΔ).

 

Στόχευση και διαφήμιση


Webanalytics:
 
   Χρήση του Google Analytics
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης (web analysis) της Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies ή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου διαβιβάζονται συνήθως σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση όπου ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google θα περικόψει πρώτα τη διεύθυνση IP σας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP θα διαβιβάζεται μόνο σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να αξιολογεί τη χρήση του ιστότοπου για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με δραστηριότητες του ιστότοπου και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες χρήσης του διαδικτύου για τον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης το οποίο χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα ενοποιείται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies, ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις σας στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη μετάδοση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε) στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη σύνδεση (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με τη λειτουργία "AnonymizeIP()". Οι διευθύνσεις IP περικόπτονται για περαιτέρω επεξεργασία, με αποτέλεσμα να αποκλείεται οποιαδήποτε σύνδεση με ένα συγκεκριμένο άτομο. Σε περίπτωση όπου περιλαμβάνεται προσωπική αναφορά στα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς, θα εξαιρεθεί άμεσα και τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.
 
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να τον βελτιώνουμε σε τακτική βάση. Τα στατιστικά στοιχεία που αποφέρει μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε το προϊόν μας και να το κάνουμε πιο ελκυστικό για εσάς ως χρήστη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες μεταδίδονται προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ, η Google συμμορφώνεται με την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (βλ. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 
Πληροφορίες τρίτου παρόχου: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και το απόρρητο, μεταβείτε στη διεύθυνση www.google.com/analytics/terms/us.html και support.google.com/analytics/answer/6004245
 
Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 
Χρήση του Google Adwords και του επαναληπτικού μάρκετινγκ
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Adwords για να επιστήσουμε την προσοχή σε ελκυστικά προϊόντα μας σε εξωτερικούς ιστότοπους με τη βοήθεια διαφημιστικού υλικού (το επονομαζόμενο Google Adwords). Αυτά τα διαφημιστικά μέσα παρέχονται μέσω των επονομαζόμενων διακομιστών διαφημίσεων. Τα cookies του διακομιστή διαφημίσεων χρησιμοποιούνται στη διαδικασία προκειμένου να επιτραπεί η αξιολόγηση των παραμέτρων επιδόσεων (π.χ. εμφανίσεις, κλικ ή μετατροπές διαφημίσεων). Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να καθορίσουμε τον βαθμό επιτυχίας των μεμονωμένων διαφημίσεων. Αν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, το Google Adwords αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie αποθηκεύει τις τιμές ανάλυσης (μοναδικό αναγνωριστικό cookie, αριθμός εμφανίσεων της διαφήμισης ανά τοποθέτηση (συχνότητα), τελευταία εμφάνιση, πληροφορίες εξαίρεσης (ετικέτα ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει διαφημίσεις). Τα cookies που ορίζονται από το Google Adwords συνήθως λήγουν μετά από 30 ημέρες. Δεν προορίζονται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, αλλά επιτρέπουν στο Google Adwords να αναγνωρίζει ξανά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο διαδίκτυο. Αν επισκεφτείτε συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπο ενός πελάτη του Adwords, η Google και ο πελάτης θα αναγνωρίσουν ότι προωθείστε στον ιστότοπο του πελάτη, κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση στον ιστότοπο του πελάτη. Ως πελάτης του Adwords, η Google μάς παρέχει μια στατιστική αξιολόγηση. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής μας δραστηριότητας. Δεν λαμβάνουμε άλλα δεδομένα και, κυρίως, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας με βάση τις πληροφορίες. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και στ) του ΓΚΠΔ.
 
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το επαναληπτικό μάρκετινγκ. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ επιτρέπει την εμφάνιση διαφημίσεων που βασίζονται σε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα στο Δίκτυο προβολής της Google με βάση ιστότοπους που επισκεφτήκατε. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων επαναληπτικού μάρκετινγκ. Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούμε cookies της προβαλλόμενης τοποθεσίας (π.χ. cookies του Google Analytics) σε συνδυασμό με cookies άλλων τοποθεσιών (π.χ. τα cookies που προκύπτουν με διπλό κλικ) για να προσανατολίζουμε, να βελτιστοποιούμε και να εισάγουμε διαφημίσεις με βάση προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπό μας. Μέσω των αποθηκευμένων cookies, η Google συλλέγει πληροφορίες και αξιολογεί τη συμπεριφορά σας ως χρήστη όταν επισκέπτεστε διαφορετικούς ιστότοπους. Για τον λόγο αυτό, οι διαφημίσεις Konica Minolta ενδέχεται να εμφανίζονται από την Google ή τρίτους παρόχους και σε άλλους ιστότοπους. Όπως αναφέρει η Google, δεν ενοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται εδώ με προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που ενδέχεται να αποθηκευτούν από την Google. Ειδικότερα, η Google επισημαίνει ότι χρησιμοποιεί ψευδωνυμοποίηση. Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ή να στείλετε σχετική ειδοποίηση στην Google για το μέλλον μέσω της παρακάτω σύνδεσης https://adssetting.google.com
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία απορρήτου στην Google, μεταβείτε στη διεύθυνση: policies.google.com/privacy και services.google.com/sitestats/en.html.
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και στ) του ΓΚΠΔ.


 Adobe Analytics (Omniture)
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης web Adobe Analytics (Omniture) για να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας και να τον βελτιώνει σε τακτική βάση. Τα στατιστικά στοιχεία που αποφέρει μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε το προϊόν μας και να το κάνουμε πιο ελκυστικό για εσάς ως χρήστη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες μεταδίδονται προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ, η Adobe συμμορφώνεται με την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (βλ. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για τους σκοπούς της ανάλυσης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται σε διακομιστές, και στις ΗΠΑ. Αν αποτρέψετε την αποθήκευση cookies, λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή μέσω του κουμπιού «Opt-out» (Εξαίρεση) από τη διεύθυνση www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Analytics (Omniture) με ρυθμίσεις "Before geo lookup" (Πριν από τη γεωγραφική αναζήτηση): Αντικαταστήστε τους τελευταίους οκτώ χαρακτήρες IP του επισκέπτη με "0" και "Obfuscate IP-Removed" (Μη εμφάνιση IP-Καταργήθηκε). Αυτή η ενέργεια αφαιρεί τους τελευταίους οκτώ χαρακτήρες της διεύθυνσης IP και τους αντικαθιστά με μια γενική διεύθυνση IP που δεν μπορεί να εντοπιστεί. Συνεπώς, αποκλείεται κάθε σύνδεση με ένα άτομο.
 
Πληροφορίες τρίτου παρόχου: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του τρίτου παρόχου, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
 
Η νομική βάση για τη χρήση του Adobe Analytics (Omniture) είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. 
Ενημερωτικό δελτίο
Η Konica Minolta προσφέρει στους πελάτες και στους ενδιαφερόμενους χρήστες ένα ενημερωτικό δελτίο. Για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μόνο τη διεύθυνση email σας. Η συμπλήρωση των επισημασμένων πεδίων είναι προαιρετική και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας απεύθυνση. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται με διπλή συναίνεση. Μόλις εγγραφείτε, θα σας στείλουμε ένα email στη διεύθυνση email που ορίσατε για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε τις πληροφορίες. Αν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας κάνοντας κλικ στη σύνδεση που περιλαμβάνεται στο email, η σύνδεση που σας στείλαμε θα απενεργοποιηθεί και τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Εάν συναινέσετε στη λήψη του, θα σας δοθεί πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες:

 • Νέα και πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Konica Minolta

 • Αποκλειστικές προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, εμπορικές εκθέσεις και διαδικτυακά σεμινάρια

 • Αποστολή πιστοποιητικών ποιότητας και επιτυχιών

 • Τάσεις της αγοράς με τη μορφή μελετών, έρευνας αγοράς και επίσημων εγγράφων

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνες ικανοποίησης πελατών


Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιείτε, καθώς και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες εγγραφήκατε και επιβεβαιώσατε την εγγραφή. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη σε σχέση με τους ιστότοπούς μας και το ενημερωτικό δελτίο που σας στέλνουμε και θα τη συνδέσουμε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / το προφίλ χρήστη στη βάση δεδομένων μας. Επίσης, αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις προτιμήσεις ρυθμίσεων στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, την οποία χρησιμοποιήσατε για να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Το ενημερωτικό δελτίο που σας στέλνουμε μας παρέχει επιβεβαίωση λήψης και ανάγνωσης, καθώς και πληροφορίες για τις συνδέσεις στις οποίες κάνατε κλικ στο ενημερωτικό μας δελτίο. Επίσης, αποθηκεύουμε τα σημεία που επισκεφθήκατε στον ιστότοπο και στις εφαρμογές μας. Με τη δημιουργία προσωπικού προφίλ χρήστη, στόχος μας είναι να εστιάσουμε τη διαφήμισή μας στα ενδιαφέροντά σας και να βελτιστοποιούμε τα προϊόντα στον ιστότοπό μας για εσάς.
 
Το ενημερωτικό μας δελτίο περιέχει πληροφορίες και νέα σχετικά με την Konica Minolta Business Solutions Ελλάς Α.Ε. καθώς και άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου (Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Mobotix AG και Konica Minolta Sensing Europe B.V.)
 
Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα email στη διεύθυνση unsubscribe@konicaminolta.com.gr ή να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα επικοινωνίας στη δήλωση του ιστότοπου.
 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Kentico
Για τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το Content-Management-System (CMS) που ονομάζεται Kentico. Το Kentico λειτουργεί από την εταιρεία Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Czech Republic. Το CMS χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και διαχείριση ιστότοπων, διαδικτυακών καταστημάτων, ενδοδικτύων ή άλλων εταιρικών ιστότοπων. Χρησιμοποιούμε το Kentico EMS και το Kentico Cloud σε συνδυασμό με το CMS, το οποίο λογισμικό (Saas) παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και συντήρησης των εταιρικών μας ιστότοπων. Μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε περιεχόμενο ιστότοπου μέσω καθορισμένων ροών εργασίας. Έχουμε συνδέσει το Kentico με την πλατφόρμα διαχείρισης μετάφρασης SDL για να ξεκινήσουμε μεταφράσεις απευθείας από το Kentico και στους ιστότοπους των συνεργατών μας. Το Kentico παρέχει επίσης μια πλατφόρμα μάρκετινγκ που επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες να συλλέγουν δυνητικούς πελάτες μέσω του ιστότοπου, να ταιριάζουν με συγκεκριμένα personas που δημιουργήθηκαν στο Kentico και να διατηρούν αυτούς τους δυνητικούς πελάτες μέσω email workflows ή μέσω εξατομικευμένου περιεχόμενου στο website.
Κατά τη χρήση του CMS, συλλέγουμε δεδομένα δραστηριότητας από όλους τους επισκέπτες του ιστότοπού μας σε ανώνυμη μορφή. Μόλις οι επισκέπτες του ιστότοπού μας αναγνωριστούν συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας, αυτές οι πληροφορίες επισυνάπτονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο μιας φόρμας επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα “Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψη του ιστότοπού μας”.
Ως μέρος της τεχνικής εφαρμογής των μεμονωμένων λειτουργιών του CMS, το Kentico ορίζει cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των cookies και τα μεμονωμένα cookies που χρησιμοποιούνται από το Kentico μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Σκοπός της επεξεργασίας, νομική βάση και περίοδος διατήρησης”. Tα δεδομένα αποθηκεύονται απευθείας στο Kentico, έτσι ώστε τυχόν δεδομένα που συλλέγονται από το Kentico να αποθηκεύονται στους καθορισμένους web servers της Microsoft Azure στην Ολλανδία.
Λόγω της αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων στους web servers της Microsoft Azure, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της έδρας της Microsoft, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συνεπώς να μεταφερθούν σε μια λεγόμενη τρίτη χώρα.
Το έννομο συμφέρον μας αποτελεί τη νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) του GDPR, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των επισκεπτών που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης του Kentico. Συγκεκριμένα, το έννομο συμφέρον μας είναι να διασφαλίσουμε τη λειτουργία και την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πέρα από το προαναφερθέν πεδίο και την πιθανή μεταφορά δεδομένων στη Microsoft στις ΗΠΑ, η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχείο α) του GDPR είναι η νομική βάση σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με το άρθρο. Άρθρο 49 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχείο 1 πρόταση 1 στοχείο α) του GDPR.
Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Τα δικαιώματα σας” (άρθρο 7 του GDPR) σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Kentico μπορείτε να βρείτε εδώ: https://kenticocloud.com/privacy.


Χρήση του εργαλείου Markomi
Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Markomi για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο και για να σας αποστέλλουμε πληροφορίες. Το Markomi μας βοηθά να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας ώστε να την βελτιστοποιήσουμε αναλόγως, και να διεξάγουμε μάρκετινγκ μέσω διαφόρων καναλιών και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επεξεργασία γίνεται μερικώς αυτοματοποιημένη με στόχο τη χαρτογράφηση συγκεκριμένων διαδικασιών επικοινωνίας. Το Markomi χρησιμοποιεί cookies (αρχεία κειμένου αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας - βλ. Παραπάνω) για να παρακολουθεί και να αναλύει τη χρήση του ιστοτόπου προκειμένου να παρέχει πληροφορίες προσαρμοσμένες στα συμφέροντα του χρήστη. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies αποστέλλονται σε ένα διακομιστή που έχει τοποθετηθεί στην ΕΕ / ΕΟΧ και αποθηκεύεται εκεί. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookie μέσω των προτιμήσεών σας στις ρυθμίσεις λογισμικού του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις που εκτελείτε ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας.
Η νομική βάση για τη χρήση του Markomi είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, φράση 1, στοιχείο στ του GDPR.
 

Ερευνα ικανοποίησης πελατών - Πεδίο επεξεργασίας των δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας
Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον εργοδότη και τον τίτλο εργασίας σας.

Ιστορικό 
Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που χρησιμοποιεί η εταιρεία ή ο οργανισμός που εκπροσωπείτε, στο βαθμό που είναι προσωπικές πληροφορίες.

Παροχή πληροφοριών
Εάν τα σχόλιά σας περιέχουν προσωπικά στοιχεία, θα τα αντιμετωπίσουμε σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου.

Συνέπειες της μη παροχής δεδομένων
Αν δεν συμφωνείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τη γνώμη σας ή της εταιρείας ή του οργανισμού που εκπροσωπείτε σχετικά με τα  προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών διαδικασιών μας.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι να μας παρέχετε τη γνώμη και τα σχόλια σας, ή της εταιρείας ή του οργανισμού που εκπροσωπείτε, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίας μας, με στόχο να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών μας. Λόγω του ενδιαφέροντος μας να μας παρέχετε την γνώμη και τα σχόλια σας, ή της εταιρείας ή του οργανισμού που εκπροσωπείτε, το ενδιαφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας υπερισχύει και δεν περιορίζει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Διάρκεια επεξεργασίας δεδομένων
Όταν λάβουμε την απάντηση σας, οι πληροφορίες που παρέχονται θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων μας για το χρονικό διάστημα 2 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα επεξεργαστούμε τις απαντήσεις και εάν είναι απαραίτητο θα προσφέρουμε λύση για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Στη συνέχεια τα δεδομένα θα διαγραφούν.
 
 

Πολιτική απορρήτου για αιτήσεις που αφορούν θέσεις εργασίας

 
Πεδίο εφαρμογής και σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων
 Εσωτερική επεξεργασία δεδομένων κατά την εξέταση της αίτησής σας
Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επεξεργαζόμαστε τα καθορισμένα δεδομένα για τον σκοπό της εξέτασης της αίτησης και της καταλληλότητάς σας για την κενή θέση. Οι κατάλληλες αιτήσεις για μια θέση εργασίας διαβιβάζονται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στο αρμόδιο τμήμα. Θα πρέπει να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, συστατικές επιστολές ή τις κατάλληλες βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πλήρως την αίτησή σας.
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται μόλις οριστεί η τελική κατάσταση για το σύνολο των αιτήσεων (Απόρριψη | Αποδοχή | Ταλέντο). Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και διαγράφουμε τα δεδομένα της αίτησής σας έξι μήνες μετά το τέλος της διαδικασίας της υποβολής αιτήσεων.
 
 
YouTube
Τα βίντεο του YouTube περιλαμβάνονται στους ιστότοπούς μας. Είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση www.Youtube.com, αλλά μπορείτε να τα αναπαραγάγετε απευθείας από τον ιστότοπό μας. Κατά την ενσωμάτωση των βίντεο στον ιστότοπό μας ενεργοποιήσαμε τη σύνθετη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν προβείτε σε αναπαραγωγή βίντεο, δεν μεταδίδονται δεδομένα στο YouTube. Ωστόσο, κατά την αναπαραγωγή βίντεο τα δεδομένα αποστέλλονται στο YouTube. Αρχικά, το YouTube λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα στον ιστότοπό μας. Μπορούν επίσης να μεταδοθούν και άλλα δεδομένα στο YouTube, τα οποία δεν γνωρίζουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, επίσης δεν έχουμε καμία επιρροή στη μετάδοση δεδομένων. Αν συνδεθείτε στο YouTube, τα δεδομένα που μεταδίδονται συνδέονται απευθείας με τον λογαριασμό σας. Αν δεν θέλετε να συμβεί αυτό, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το YouTube πριν από την αναπαραγωγή βίντεο στους ιστότοπούς μας. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για λόγους διαφήμισης και έρευνας αγοράς ή/και για να προσαρμόζει τον ιστότοπό του στις ανάγκες των χρηστών. Αυτού του είδους η αξιολόγηση μπορεί ειδικότερα να χρησιμοποιείται για στοχευμένη διαφήμιση (ακόμη και στην περίπτωση χρηστών που δεν έχουν συνδεθεί). Το YouTube σάς παρέχει το δικαίωμα ένστασης στη δημιουργία προφίλ χρήστη, την οποία πρέπει να υποβάλετε απευθείας στο YouTube.
 
Η δήλωση απορρήτου του YouTube παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της λήψης και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές ρυθμίσεων που διαθέτετε για την προστασία του απορρήτου σας: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στις ΗΠΑ και έχει υπαχθεί στην Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
Η νομική βάση για τη συμπερίληψη των βίντεο του YouTube είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

  

Η Konica Minolta έχει σχεδιάσει την ακόλουθη πολιτική ως σημείο αναφοράς της δράσης της σε παγκόσμιο επίπεδο:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html