ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μεσολογγίου 3
14451 Μεταμόρφωση, Αττική
Τηλέφωνο: +30  210  2896 600
Emai: info@konicaminolta.com.gr