Η Konica Minolta ανανέωσε τις εκτυπωτικές διαδικασίες της ISOMAT με OPS έργο

| 31 Ιουλίου 2023

Η Konica Minolta ανανέωσε τις εκτυπωτικές διαδικασίες της ISOMAT με OPS έργο

Η ISOMAT επέλεξε την Konica Minolta ως σύμβουλο διαχείρισης της υποδομής των εκτυπώσεών της, παρέχοντας υπηρεσίες Optimized Print Services (OPS).


Οι υπηρεσίες Optimized Print Services (OPS) της Konica Minolta συνδυάζουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υλικό εξοπλισμό, υλοποίηση λογισμικού και διαχείριση ροής εργασιών με σκοπό τη μείωση των δαπανών για έγγραφα. Με βασικό στόχο τη μέγιστη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, με ελάχιστη προσπάθεια, απαλλάσσει τα στελέχη του ομίλου από προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση εκτυπώσεων.
 
Νέος εξοπλισμός & λογισμικά διαχείρισης εγγράφων
Τα εξειδικευμένα στελέχη της Konica Minolta ανέλυσαν και αξιολόγησαν τις ανάγκες του ομίλου για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να επιλεχθεί, και προχώρησαν σε εγκατάσταση 40 νέων πολυμηχανημάτων bizhub i-Series σε συνδυασμό με τη λύση διαχείρισης εκτυπωτικών διαδικασιών YSoft SafeQ 6 και τη λύση ψηφιοποίησης και μετατροπής εγγράφων FlowCap.

Η λύση διαχείρισης εκτυπώσεων YSoft SafeQ 6 εξασφαλίζει την ασφάλεια εκτυπώσεων δίνοντας ελεγχόμενη πρόσβαση στους χρήστες και με λειτουργίες εκτύπωσης τύπου follow-me. Επιπλέον, είναι εφικτή η παρακολούθηση όλων των λειτουργιών εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης, αλλά και ο κεντρικός έλεγχος όλων των λειτουργιών.
 

Το Flowcap είναι μια ολοκληρωμένη λύση που επιτρέπει την μετατροπή έντυπων εγγράφων σε επεξεργάσιμες μορφές αρχείων που προορίζονται για αποθήκευση ή για χρήση σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα.
 
Οι έξυπνες λειτουργίες του Flowcap είναι πλήρως ενσωματωμένες με τις πολυλειτουργικές συσκευές Konica Minolta σε συνδυασμό με μια εξελιγμένη εφαρμογή για κινητές συσκευές, που επιτρέπει στους χρήστες να αυξάνουν την αποδοτικότητα της εργασίας τους ενώ χρησιμοποιούν τις συσκευές που είναι εξοικειωμένοι στην καθημερινότητά τους.

 
Σχετικά με τον Όμιλο ISOMAT

Η ISOMAT είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός όμιλος παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων. Για περισσότερα από 40 χρόνια γράφει μια ιστορία ποιότητας, αξιοπιστίας, τεχνογνωσίας και αδιάκοπης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο όμιλος διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής, εκ των οποίων η μία βρίσκεται στη μητρική εταιρία στην Ελλάδα και οι άλλες δύο στις θυγατρικές της εταιρίες στη Ρουμανία και στη Σερβία. Επιπλέον, έχει 5 εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, Ρωσία, Τουρκία, Βουλγαρία και Σλοβενία ενώ πραγματοποιεί εξαγωγικές πωλήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Vasilis Papakostas

Marketing Manager

vasilis.papakostas@konicaminolta.com.gr