Συχνές ερωτήσεις για εκτυπωτές, Υποστήριξη

 

Ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα παλαιότερα μοντέλα των εκτυπωτών μας 

Γνωσιακή βάση για εκτυπωτές

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα παλαιότερα μοντέλα των εκτυπωτών μας, όπως συχνές ερωτήσεις, λεπτομέρειες ρύθμισης, επεξηγηματικούς οδηγούς, λήψεις προγραμμάτων οδήγησης και πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με διάφορους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων.

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Η Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH διέκοψε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στον τομέα των εκτυπωτών στις 31 Μαρτίου 2011 και τις κεντρικές της υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών για τους εκτυπωτές Konica Minolta στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η υποστήριξη για τους εκτυπωτές παρέχεται πλέον από τα τοπικά τμήματα που αναγράφονται παρακάτω:
 

Ελλάδα email: service@konicaminolta.com.gr 2102896666
Γερμανία email: kmservice@konicaminolta.de  
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας