Το Ελληνικό Κτηματολόγιο «γυρίζει σελίδα» στη διαχείριση εκτυπώσεων με την Konica Minolta Ελλάς

Athens | 21 Φεβρουαρίου 2023

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο «γυρίζει σελίδα» στη διαχείριση εκτυπώσεων με την Konica Minolta Ελλάς

Η Konica Minolta Ελλάς ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου, το έργο: «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εξοπλισμού παραγωγής εκτυπώσεων και αντιγράφων / Managed Print Services», προσφέροντας υπηρεσίες εκτύπωσης και σάρωσης στους εργαζόμενους των κεντρικών Υπηρεσιών και των Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 618.352,09 € αντί προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 992.000 €.


Σχετικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε και αποτελεί καθολικό διάδοχο της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ ΑΕ). Βασικός σκοπός του Φορέα είναι η σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Στις αρμοδιότητες του Ελληνικού Κτηματολογίου περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:
 1. Η τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998.
 2. Η τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών στις περιοχές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του συνόλου της χώρας.
 3. Η τήρηση και διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.
 4. Η σύνταξη, ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 5. Η οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων

Υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώσεων ΟPS της Konica Minolta
Η υπηρεσία ΟPS (Optimized Print Services) της Konica Minolta συνδυάζει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υλικό εξοπλισμό, υλοποίηση λογισμικού και διαχείριση ροής εργασιών με σκοπό τη μείωση των δαπανών που αφορά έντυπα έγγραφα. Ο στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι να αποκτήσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο ένα ομογενοποιημένο, κεντροποιημένο και ενοποιημένο περιβάλλον εκτύπωσης.
 
Σχετικά με το έργο
Το έργο διάρκειας 52 μηνών (συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μελέτης και συμβουλευτικής), που ανέλαβε η Konica Minolta Ελλάς, καλύπτει 98 διαφορετικά σημεία Πανελλαδικά παρέχοντας 262 σύγχρονα εκτυπωτικά πολύμηχανήματα bizhub iSeries με λειτουργίες αντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης καθώς και λογισμικό διαχείρισης Dispatcher Paragon. Επιπρόσθετα, η Konica Minolta Ελλάς προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού και λογισμικού που περιλαμβάνουν:
 1. την παροχή, εγκατάσταση και διαχείριση των αναλωσίμων (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού), ανταλλακτικών των συσκευών και ενημερώσεων,
 2. την ύπαρξη κεντρικού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του εξοπλισμού,
 3. την κάλυψη κόστους των αναλώσιμων και όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών,
 4. την κάλυψη όλων των εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού και λογισμικού και
 5. την παροχή μηνιαίων αναφορών
Ο εκσυγχρονισμός και η ομογενοποίηση των συστημάτων εκτύπωσης εντάσσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο σε μια νέα εποχή διαχείρισης και ασφάλειας στις εκτυπώσεις. Ο οργανισμός είναι σε θέση πλέον να διαχειριστεί κεντρικά τον εξοπλισμό μειώνοντας το κόστος διαχείρισης και εκτύπωσης καθώς η παραγωγικότητα των χρηστών αυξάνεται. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μια νέα εμπειρία χρήσης από τα υπερσύγχρονα μηχανήματα iSeries με δυνατότητα εξατομίκευσης βάσει των εκτυπωτικών τους προτιμήσεων με άμεση πρόσβαση σε καθημερινές λειτουργίες (σάρωση και αντιγραφή). Η σειρά bizhub i-Series έχει λάβει 12 βραβεία BLI από τον οργανισμό Keypoint Intelligence συμπεριλαμβανομένων των βραβείων: "A3 Line of the Year", "Ease of Use", “Most Colour Consistent A3 Brand”.

              
 
Rethink Sustainability: Green Printing
Η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία της Konica Minolta εκτιμάται ότι μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη στον ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Συγκεκριμένα η νέα σύμβαση θα προσφέρει:
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας με αντίστοιχη προστασία του περιβάλλοντος της τάξης του 80%
 • Εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως 12.500 kWh τον μήνα
 • Μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.300 Kg τον μήνα, που ισοδυναμεί με αποτέλεσμα μείωσης που χρειάζονται περίπου 450 δένδρα για να επιτευχθεί
 • Μείωση κόστους έως 8.200 Ευρώ τον μήνα
Επιπλέον, η υπηρεσία περισυλλογής toner της Konica Minolta βοηθάει στη μείωση του αποτυπώματος του Ελληνικού Κτηματολογίου στο περιβάλλον. 

Αποτελεσματικός έλεγχος μέσω του λογισμικού Dispatcher Paragon
Το βραβευμένο λογισμικό διαχείρισης Dispatcher Paragon προσφέρει μια σειρά λειτουργιών όπως η λειτουργία εξουσιοδότησης και ταυτοποίησης χρήστη, η λειτουργία Follow me / Pull-print, λειτουργία απευθείας εκτύπωσης, εκτύπωσης βάσει κανόνων και εκτύπωση από φορητές συσκευές που ως αποτέλεσμα έχουν την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση της ασφάλεια των δεδομένων εντός του οργανισμού. Τέλος, υπάρχει πλέον η δυνατότητα αναφορών όλων των δραστηριοτήτων εκτύπωσης και αντιγραφής, ανά χρήστη, τμήμα και συσκευή δίνοντας άμεση πληροφόρηση για τις εργασίες εκτύπωσης. Το λογισμικό Dispatcher Paragon έχει λάβει το Buyers Lab (BLI) 2021 Pick Award for Outstanding Cost Accounting & Recovery Solution και αποτελεί την ιδανική λύση διαχείρισης εγγράφων για τις συσκευές εκτύπωσης Konica Minolta.

Μετά την υλοποίηση του έργου το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα έχει την δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης του εκτυπωτικού στόλου, μειώνοντας αντίστοιχα το κόστος σε πολλαπλά επίπεδα και αυξάνοντας σημαντικά την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Vasilis Papakostas

Deputy Marketing Manager

Marketing

vasilis.papakostas@konicaminolta.com.gr