ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

136 Max

KIP 7570

  • 10 εκτυπώσεις μεγέθους A1 ανά λεπτό
  • Διαμορφώσεις 2 ή 4 ρολών
  • Στοίβαξη από πάνω
  • Μικρό μέγεθος
  • Λογισμικό KIP System K

MGI JETvarnish 3D Evolution

95 Max

KIP 7570

  • 10 εκτυπώσεις μεγέθους A1 ανά λεπτό
  • Διαμορφώσεις 2 ή 4 ρολών
  • Στοίβαξη από πάνω
  • Μικρό μέγεθος
  • Λογισμικό KIP System K

MGI JETvarnish 3D Evolution