Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης κόστους

 

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις λόγω των διαρκών μεταβαλλόμενων συνθηκών. Οι ραγδαίες αυξήσεις τιμών ενέργειας, ο συνεχώς αυξανόμενος πληθωρισμός, το αυξανόμενο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα και η αύξηση του κόστους για τη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων είναι μερικές από τις προκλήσεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών και έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

Για τους παραπάνω λόγους, οι εταιρείες αναγκάζονται να αναθεωρήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, να αναπτύξουν νέες στρατηγικές και να βρουν απαντήσεις για να ελαχιστοποιήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις και να αυξήσουν τα αποτελέσματά τους. Οι λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση των δαπανών, την αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την ψηφιοποίηση των ροών εργασίας ή και τον επαναδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Προκειμένου να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, στην Konica Minolta έχουμε αναπτύξει το πρόγραμμα Energy and Cost Saving. Μέσω αυτών των νέων λύσεων διαχείρισης εγγράφων και εταιρικών διαδικασιών στοχεύουμε στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων των πελατών μας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέες λύσεις, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους για βιωσιμότητα και περιβαλλοντική ευθύνη, βελτιώνοντας παράλληλα τις επιδόσεις τους και μειώνοντας το κόστος μακροπρόθεσμα. Με τη σωστή εφαρμογή αυτών των λύσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την κατανάλωση ενέργειας και να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

ΛΥΣΕΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ

Ανακαλύψτε τις λύσεις του Energy and Cost Saving Program

 

Green Printing: Βελτιστοποίηση του εκτυπωτικού σας περιβάλλοντος

 
     
Green Printing: Μια βιώσιμη λύση φιλική προς το περιβάλλον.
Μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια από τις παλιές συσκευές εκτύπωσης εκσυγχρονίζοντας τον εκτυπωτικό σας στόλo.
 
Το Green Printing της Konica Minolta είναι μια βιώσιμη προσέγγιση στην εκτύπωση που ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των οργανισμών μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη.

Αξιολογούμε την παλιά σας συσκευή ή ολόκληρο τον εκτυπωτικό σας στόλο και διαμορφώνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση αντικατάστασης με νέα πιο σύγχρονα εκτυπωτικά συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των πολυμηχανημάτων εκτύπωσης νέας τεχνολογίας είναι ότι καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια από τους προκατόχους τους. Για παράδειγμα, αν συγκρίνουμε ένα πολυμηχάνημα bizhub C250i με το προηγούμενο αντίστοιχο μοντέλο, μπορεί να υπάρξει διαφορά έως και 25% στην κατανάλωση ενέργειας.

Εάν χρειαστεί, αξιολογούμε τις διαδικασίες και το κόστος του υπάρχοντος στόλου της εταιρείας για τις εκτυπώσεις και τη διαχείριση εγγράφων και μετά από μια ολοκληρωμένη μελέτη και ανάλυση - η οποία περιλαμβάνει φυσικά την κατανάλωση ενέργειας - κάνουμε τις προτάσεις μας για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου περιβάλλοντος εκτύπωσης που καλύπτει τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 

Cloud Printing: Λύσεις εκτύπωσης και διαχείρισης κόστους βασισμένες στο Cloud

 
    
Cloud Printing: Εξοικονομήσετε ενέργεια και μειώστε τα κόστη μεταφέροντας την υποδομή σας στο cloud. Κερδίστε τον έλεγχο των εκτυπώσεων και του κόστους εκτύπωσης στην επιχείρησή σαςΗ μετάβαση στο Cloud Printing μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος υποδομής τους. 

Μέσω του Cloud Printing, χαρτογραφούμε τις υπάρχουσες ροές εργασίας για την υλοποίηση κανόνων και ελέγχων εκτύπωσης με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους (μειώση χρήσης χαρτιού, χαμηλότερη κατανάλωση γραφίτη, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας). Σχεδιάζουμε την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης κόστους και εκτυπώσεων με υπολογισμένη την περίοδο απόσβεσης.
 

Content Services: Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης ροών εργασίας

 
     
Content Services: Απλοποιήστε τη διαχείριση εγγράφων και εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια
 


Μάθετε πως ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης εγγράφων μπορεί να σας βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους ενέργειας.

Με την ψηφιοποίηση των ροών εργασίας - όπως η τιμολόγηση ή η διαχείριση συμβάσεων – προσφέρουμε σημαντική μείωση των χειροκίνητων διαδικασιών, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους ενέργειας.

Eίτε πρόκειται για διαδικασίες τιμολόγησης, συμβάσεων, προμηθειών, logistics, IT ή ακόμα και HR, η εξειδικευμένη ομάδα μας αξιολογεί την υπάρχουσα ροή εργασιών και στη συνέχεια προετοιμάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, μειώνοντας σημαντικά τις χειροκίνητες διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα με τις νέες ψηφιοποιημένες ροές, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να αφιερώσουν τον πολύτιμο χρόνο τους σε πιο σημαντικές εργασίες. Επιπλέον, μέσω των Content Services μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν να αναζητούν, να μοιράζονται αρχεία και να συνεργάζονται με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

Remote Services: Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης και εξοικονόμηση καυσίμων μέσω απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης

 
     
Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, της κατανάλωσης καυσίμων και προστασία του περιβάλλοντος μέσω απομακρυσμένης υπηρεσίας.
 


Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και προστασία του περιβάλλοντος μέσω απομακρυσμένης υπηρεσίας.

Δέχεστε πολλές επισκέψεις για επισκευές ή επιδιορθώσεις βλαβών του εκτυπωτικού σας στόλου; Θα θέλατε ορισμένες επισκέψεις να διενεργούνται απομακρυσμένα; Εξοικονομήστε χρόνο και κόστος για την επιχείρησή σας.

Στην Konica Minolta Ελλάς, χρησιμοποιούμε εδώ και αρκετά χρόνια την εφαρμογή που ονομάζεται AireLink, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση μεμονωμένων επισκέψεων και σε συνεργασία με τον πελάτη, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα εξ αποστάσεως, παρέχοντάς σας ταχύτερη διαχείριση και λύση του προβλήματος.

Έχετε υπολογίσει πόσο θα μπορούσατε να μειώσετε το κόστος σας με αυτόν τον τρόπο; Με αυτή τη λύση βοηθάμε την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας.

EVENT

EVENT

ENERGY AND COST SAVING EVENT

St. George Lycabettus | 06.04.2023

 

Λάβετε μέρος στην εκδήλωσή μας, όπου θα παρουσιάσουμε μέσω case studies τις λύσεις με τις οποίες μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις χειροκίνητες διαδικασίες, να βελτιώσετε την παραγωγικότητα μέσω της ψηφιοποίησης ροών εργασίας και να μειώσετε το κόστος ενέργειας στην επιχείρηση σας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Konica Minolta Energy and Cost Saving Program

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας