Πρόγραμμα Στήριξης Developer (DSP)

 

Ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα Στήριξης Developer (DSP) της Konica Minolta, έχετε πρόσβαση στα πιο πρόσφατα έγγραφα και σε προδιαγραφές επικοινωνίας, εργαλεία και Software Development Kits, τα οποία σας επιτρέπουν να αναπτύσσετε λύσεις λογισμικού εξατομικευμένες με ακρίβεια.

Ενδιαφέρουσα λύση για όλους τους ανεξάρτητους κατασκευαστές λογισμικού: Τα προσαρμοσμένα εργαλεία λογισμικού πολυλειτουργικών εκτυπωτών σάς παρέχουν τη δυνατότητα να προσφέρετε δυνατότητες απεικόνισης γραφείου στους πελάτες σας, κάτι που σημαίνει προστιθέμενη αξία για τους τρέχοντες πελάτες, σαφή οφέλη για νέους δυνητικούς πελάτες και αυξημένες πωλήσεις για εσάς.
 

Συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Στήριξης Developer (DSP) ή συνδεθείτε ως υπάρχων συνεργάτης

ΣΥΝΔΕΣΗ