Konica Minolta

Ελλάδα

  • ελληνική γλώσσα

Giving Shape to Ideas

Πρασινες Λειτουργιες

Πράσινη Πολιτική

Πράσινες Λειτουργίες

Εκτύπωση & αντιγραφή διπλής όψης

Σχεδόν όλες οι συσκευές της Konica Minolta υποστηρίζουν εκτύπωση και αντιγραφή διπλής όψης, σε πλήρη ταχύτητα στις περισσότερες περιπτώσεις επιτρέποντας την εξοικονόμηση χρόνου, χαρτιού και αναλλωσίμων.

Παράδειγμα: Έστω όγκος εκτύπωσης αντιγραφής 205 φύλλων την εβδομάδα.

Η εκτύπωση και αντιγραφή διπλής όψης μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 6.500 φύλλα το χρόνο.

Αυτό αντιστοιχεί σε 13 πακέτα χαρτιού των 500 φύλλων.

Εκτύπωση και αντιγραφή μικρογραφιών

Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την προσαρμογή πολλαπλών σελίδων ενός εγγράφου σε μια σελίδα χαρτιού. Εάν χρησιμοποιηθεί σε πρόχειρες εκτυπώσεις εγγράφων ή σε εκτυπώσεις για αρχειοθέτηση, αυτή η δυνατότητα μπορεί να εξοικονομήσει γραφίτη και χαρτί.
Εάν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την εκτύπωση διπλής όψης, η εξοικονόμηση πόρων μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Στο προηγούμενο παράδειγμα η εφαρμογή των δύο δυνατοτήτων θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση 9.500 φύλλων το χρόνο.

Επαναχρησιμοποίηση των εκτυπωμένων από τη μία όψη φύλλων

Σήμερα, πολλά έγγραφα εκτυπώνονται αυτόματα για μια χρήση, όπως για παράδειγμα τα μηνύματα e-mail, ιστοσελίδες κλπ. Οι περισσότερες από αυτές τις εκτυπώσεις είναι μονής όψης και συνήθως μόνο μιας σελίδας. Εκτός από την ικανότητα εκτύπωσης διπλής όψης, οι περισσότερες συσκευές της Konica Minolta μπορούν να εκτυπώνουν στην καθαρή πλευρά χρησιμοποιημένου χαρτιού. Για την αποφυγή της εκ παραδρομής εκτύπωσης σε χρησιμοποιημένο χαρτί, υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού ενός δίσκου τροφοδοσίας αποκλειστικά για εκτύπωση μιας όψης. Η επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού βοηθά στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων στην καθημερινή εργασία.

Συνδυασμός εργασιών εκτύπωσης και αντιγραφής

Οι μικρές εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής προκαλούν συχνούς κύκλους αναθέρμανσης και μειώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Επομένως είναι προς το συμφέρον του χρήστη να συλλέγει εργασίες εκτύπωσης ή αντιγραφής στη θυρίδα του και στη συνέχεια να τις αποδεσμεύει μαζικά για έξοδο. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι όλες οι αποθηκευμένες εργασίες στη θυρίδα έχουν υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία και αποφεύγοντας τις περιόδους αδράνειας και την αναθέρμανση της συσκευής μεταξύ των εργασιών εκτύπωσης.

Επιθεώρηση & Εκτύπωση

Οι χρήστες μπορούν να παράγουν μια μια ή περισσότερες σελίδες δοκιμής πριν από μεγάλες εργασίες εκτύπωσης ή αντιγραφής. Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό για την αποφυγή της σπατάλης χαρτιού και γραφίτη.

Παράλειψη λευκών σελίδων

Στα έγγραφα υπάρχουν συχνά λευκές σελίδες, για παράδειγμα στο τέλος φυλλαδίων ή για να εξασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια ξεκινούν σε δεξιές σελίδες. Για να αποφύγετε την εκτύπωση τέτοιων λευκών σελίδων και τη σπατάλη χαρτιού, ο ελεγκτής εκτύπωσης μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να παραλείπει τις λευκές σελίδες από την εκτύπωση του εγγράφου.

Λειτουργία Υπέρθεση

Τα προϊόντα της Konica Minolta προσφέρουν τη δυνατότητα εκτύπωσης επιστολόχαρτων με βάση αποθηκευμένα αρχεία υπέρθεσης. Αυτά τα αρχεία περιέχουν τα πλήρη στοιχεία εταιρικής επικοινωνίας και μπορούν να εκτυπώνονται αυτόματα σε επιλεγμένες σελίδες. Εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές, τα αποθηκευμένα αρχεία ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα αποφεύγοντας την ανάγκη να εκτυπώνονται μεγάλοι όγκοι επιστολόχαρτων που απορρίπτονται κάθε φορά που γίνεται κάποια αλλαγή στη διάταξη ή στα στοιχεία επικοινωνίας.

My Tab

Η λειτουργία My Tab, που είναι διαθέσιμη στα περισσότερα από τα νέα μοντέλα γραφείου, προσφέρει επιπρόσθετη ευκολία χρήσης επιτρέποντας στους χρήστες να διαμορφώσουν τη δική τους καρτέλα με όλες τις ρυθμίσεις του οδηγού εκτύπωσης που χρησιμοποιούν συχνότερα. Πράσινες ρυθμίσεις όπως η εκτύπωση διπλής όψης ή μικρογραφιών μπορούν να περιληφθούν σε αυτήν την καρτέλα. Η λειτουργία My Tab διευκολύνει επίσης τη χρήση διαφορετικών συσκευών καθώς μπορεί να κληθεί από οποιοδήποτε σύστημα. Για την εκμετάλλευση της λειτουργίας δεν απαιτείται καμία εκπαίδευση του χρήστη ενώ οι επιχειρήσεις ωφελούνται από τη μικρή καμπύλη εκμάθησης της χρήσης νέων συσκευών.

Προεπισκόπηση Εκτύπωσης αρχείων XPS

H λειτουργία Προεπισκόπησης Εκτύπωσης αρχείων XPS της Konica Minolta συνδυάζει την αποδοτικότητα και το μειωμένο κόστος χρήσης με την οικολογική συνείδηση, μειώνοντας τις άχρηστες εκτυπώσεις. Λάθη στις ρυθμίσεις εκτύπωσης οδηγούν σε υπερβολικό αριθμό άχρηστων εκτυπώσεων, σπατάλη χαρτιού και γραφίτη. Η Προεπισκόπηση Εκτύπωσης αρχείων XPS επιτρέπει την εμφάνιση στην οθόνη του χρήστη μιας ρεαλιστικής απεικόνισης της εκτύπωσης με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις όπου φαίνεται, για παράδειγμα, η θέση του θέματος στη σελίδα, η θέση των οπών όταν γίνεται διάτρηση και των συνδετήρων όταν γίνεται συρραφή. Έτσι είναι πλέον εφικτή η επαλήθευση των ρυθμίσεων στην οθόνη χωρίς την ανάγκη δοκιμαστικών εκτυπώσεων. Ένας μετρητής εξοικονόμησης εκτύπωσης εμφανίζει κατά προσέγγιση την εξοικονόμηση χαρτιού. Αποφύγετε τις άχρηστες εκτυπώσεις, εξοικονομήστε χαρτί και βοηθήστε το περιβάλλον!

Λειτουργία χρονομετρητή και ημερολογίου

Για την αποφυγή της ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής, οι καταστάσεις Χαμηλής Κατανάλωσης και Νάρκης των συσκευών της Konica Minolta διαθέτουν λειτουργία χρονομετρητή και ημερολογίου που διευκολύνουν την ενεργοποίηση του συστήματος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση ή με βάση την ημερομηνία. Για παράδειγμα, μπορούν να οριστούν οι εργάσιμες μέρες και ώρες με αυτόματη ώρα αφύπνισης και διακοπής λειτουργίας. Τις Κυριακής ή ειδικές ημέρες όπως τα Χριστούγεννα η συσκευή μπορεί να παραμένει συνέχεια σβηστή.

Πιστοποιημένα χαρτιά από το FSC

Η Konica Minolta συστήνει τη χρήση χαρτιών που έχουν πιστοποιηθεί από το FSC για όλες τις συσκευές γραφείου. Η πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) εξασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές του χαρτιού ακολουθούν πρακτικές υπεύθυνης υλοτομίας. Τα χαρτιά με πιστοποίηση FSC έχουν ένα ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την παραγωγή χωρίς να υστερούν σε ποιότητα και αξιοπιστία.

www.fsc.org