Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης

Εστίαση σε θέματα ενδιαφέροντος του πελάτη

Αναλάβετε τον έλεγχο των διαδικασιών εκτύπωσης


Είστε βέβαιοι ότι έχετε τον έλεγχο της εταιρείας σας; Γνωρίζετε αν οι εργασίες σας σχεδιάζονται με αποδοτικό τρόπο και αν ολοκληρώνονται έγκαιρα; Μπορείτε να πείτε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η τιμή που χρεώνετε είναι η σωστή;

 Επικεντρώνεται η ομάδα πωλήσεών σας στο σωστό προϊόν ή υπηρεσία; Με το σύστημα πληροφοριών διαχείρισης της Konica Minolta, μπορείτε να λάβετε αξιόπιστες απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και πολλά ακόμη. Σας παρέχει λεπτομερή δεδομένα για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει αντικειμενικών στοιχείων και σας βοηθά να επιλέξετε τις καλύτερες στρατηγικές για την ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Management Information System

Management Information System

Manage your printing infrastructure centrally

Printers operate in highly competitive market conditions nowadays, and have been facing increasing pressure for the past decade, as increased use of social media has reduced demand for print significantly. In addition to this, the invention of print management companies has driven prices down further still. 


Our customers in the printing industry are now looking for ways to meet the growing demand for faster, cheaper jobs and to distinguish themselves from competing companies. With MIS software you can drive and shape your business with new technologies, changing trends and user feedback, creating a powerful tool designed to meet the needs of companies in the printing, packaging and labeling industries.

Hardware
hardware icon
Konica Minolta Printing Hardware

Want the ultimate in digital print production performance? You just found it. Konica Minolta’s Production Printing and Office hardware are industry benchmarks, with devices offering revolutionary colour image quality, ultra-high-speed black-and-white output, pro-quality inline finishing options to meet your complex job specifications, and more. Regardless of the size or area of specialisation of your company, our print hardware lets you build up your printing infrastructure, manage digital content, put in place state-of-the-art measuring instruments, and explore other solutions designed to change your workflow beyond recognition.

Software
software icon
Konica Minolta Software Products

Explore the countless different ways in which Konica Minolta software products could improve your operations. Konica Minolta solves the problems of your company, matches different working styles, and offers software solutions meeting the needs of your industry. By prioritising your needs at all times, Konica Minolta meets the software requirements of even the most demanding global organisations. Using the system, you can keep a lid on the cost of any printed or copied output, create advanced security measures to ensure sensitive documents don’t fall into unauthorised hands, and more.

Services
service icon
Always at Your Service

Our experienced, knowledgeable specialist staff will answer any questions you may have, and show you how to operate your product. Our services function for your benefit, within a support system designed to ensure you and your company benefit fully from the solutions. We offer a range of different services, including optimised print services to combine your consulting; hardware and software implementation; workflow management to lower your document spending; and smart security services, to keep your business safe.

Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης

Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης

Management Information System is a comprehensive solution perfect for any print business wishing to take control of daily tasks and effectively manage a wide range of different tasks from a single point. The operational and information-related challenges confronting today’s graphic communication providers require an entirely new set of tools to help efficiently manage even the most complex operations. The Managing Information System lets you access accurate, up-to-the-minute information about costs, financial status and profit margins, so you can analyse each individual step in your processes and define the time and energy required for each task. Management Information Systems provide you with real-time access to sales, service, production and financial performance, so you can make informed business decisions at all times. 


They let you analyse data, draw conclusions and improve the way your company functions on many levels, so you can stay one step ahead and automate any production processes not requiring human involvement, saving you time and money, and managing your staff far more efficiently. Management Information Systems also let you reduce admin duplication and human data re-entry errors, ensuring your workflow is efficient and fully optimised at all times.

Customised dashboard

Customised dashboard

Integrated accounting

Integrated accounting

Integrated CRM

Integrated CRM

Scheduling and dynamic job boards

Scheduling and dynamic job boards

Estimating, ordering and billing

Estimating, ordering and billing

Inventory management

Inventory management

shaping print to business.

In order to be able to translate the pages, can you give me an example to find the corresponding page and to translate it following the given links;

Join Prokom
prokom logo horizontal

Get in touch!

Get in touch!

Contact us

Konica Minolta’s Management Information System is a powerful solution offering a wide variety of options, ready and waiting for you to use at any time. Whether you have extra questions or just need a little guidance, please don’t hesitate to contact us, and one of our specialists will be in touch directly!

Get in touch

Get in touch
Enter security code:
 Security code
Yes, I would like to receive information by:

about current products and services of Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH and from other associated companies within the group, that is tailored to my personal interests. Your data will be processed in accordance with our Privacy Policy.

Textfields with a * are required!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings