Ενσωματωμένη τελική επεξεργασία

Απελευθερώστε το δυναμικό της υψηλής παραγωγικότητας και της διαφοροποίησης του προϊόντος

Αυξήστε τα κέρδη σας, μειώστε τους χρόνους παραγωγής και διαφοροποιήστε το προϊόν σας, με ενσωματωμένη τελική επεξεργασία


Η παροχή ενσωματωμένων δυνατοτήτων τελικής επεξεργασίας σάς επιτρέπει να αυξήσετε τα περιθώρια κέρδους των εργασιών εκτύπωσης, με ταυτόχρονη μείωση των χρόνων παραγωγής, μείωση του εργατικού κόστους, βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου, περικοπή της σπατάλης και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενώ παραδοσιακά αντιμετωπιζόταν ως μη ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας και σημείο συμφόρησης της παραγωγής, η τελική επεξεργασία θεωρείται πλέον ένα κρίσιμο στάδιο της παραγωγής και ένας τρόπος για τη διαφοροποίηση των προϊόντων και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Δεν είναι ασυνήθιστο η τελική επεξεργασία να ευθύνεται για έως και το 40% του κόστους παραγωγής και ο ανεπαρκής ποιοτικός έλεγχος σε αυτό το στάδιο να καταστρέφει ένα μεγάλο μέρος της προστιθέμενης αξίας.


Χάρη στις ενημερώσεις στην τεχνολογία ψηφιακής παραγωγής, οι μικρομεσαίες εκτυπωτικές επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν το γεγονός ότι μια σχετικά μικρή επένδυση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τις τάσεις παγκοσμίως δείχνουν ότι το 48% των ερωτηθέντων σχεδίαζαν να επενδύσουν σε εξοπλισμό τελικής επε4ξεργασίας και το 40% επενδύουν με στόχο βελτιώσεις στην αποδοτικότητα.

What exactly is ‘inline finishing’?

What exactly is ‘inline finishing’?

Inline finishing is the process of bringing services such as folding, saddle stitching, side stitching, case binding, punching and other post-processes in-line, so they are accomplished at the same time as the printing. A wide array of finishing equipment is now available to be connected directly to digital production printers to achieve this, 


Providing these services in-line not only saves on labour costs; it also prevents missing pages, imperfect collation, and other common mishaps. It makes printing extremely small lots possible – even a single copy – and extends the range of just-in-time services from fliers to catalogues, manuals and other high page-count projects.


Inline finishing in the print industry gives you benefits including:

  • Labour-intensive post-processing completed at same time as printing
  • One-pass production of high page-count materials
  • Flawless binding, free of missing pages and imperfect collation


Which inline finishing workflow do I need?

Which inline finishing workflow do I need?

Digital inline finishing features a variety of different workflows 

These are all about automation, making in-line and near-line equipment critical, but sometimes an offline approach will be more applicable.


So how should you be investing? In inline finishing, the press and inline finishing equipment are directly connected and closely integrated using front-end management controls. This is the solution for you if you produce a defined range of products in standard formats such as stitched booklets, reports, calendars and book blocks. The overall productivity of a digital press with in-line finishing capability is determined by the speed and efficiency of the finishing components, so it is essential that these don’t detract from the rated speed of the digital press.


An offline finishing workflow is more common when a printer has a range of digital and offset equipment, but this increases labour costs. Sometimes the higher speed of off-line finishing equipment will more than compensate for the increased operator invention. It all depends on the type and quantity of jobs you need to finish.


In contrast to in-line and off-line, near-line offers greater flexibility. There is no physical connection between equipment in this case, but the finishing line knows the requirements of each job, from OMR (optical mark recognition) technology or from a direct interface with the press’s print server, through JDF. This enables the finishing line to manage the printed output from a variety of presses and create an audit trail, which is critical to personalized products like mailshots or transactional documents.


Choosing the right finishing workflow will depend on understanding not only your workload, but also how you can apply different finishing solutions to improve efficiencies and add value through new products. However one major benefit that has been largely overlooked by the printer and has not been sold effectively to the customer is inline finishing.

Inline Finishing

Inline Finishing

Differentiate your product hugely and create stronger customer loyalty

Inline Finishing means your customers will benefit from already-finished print products, shorter production deadlines for more complex print products and a ‘one-stop shop’ offering everything from a single source.

For smaller printers and in-house print departments, reducing the amount of work that is outsourced gives greater production flexibility and control. (A good example of this are W2P systems, providing a steady but unpredictable flow of digital short run on-demand jobs, which cannot be outsourced and have to be completed in-house.)


Essentially, the more aspects of a print job you can control internally and offer on-demand, the greater your growth will be and the more customer loyalty you will generate.

Hardware
hardware icon
Konica Minolta Printing Hardware

Want the ultimate in digital print production performance? You just found it. Konica Minolta’s Production Printing and Office hardware are industry benchmarks, with devices offering revolutionary colour image quality, ultra-high-speed black-and-white output, pro-quality inline finishing options to meet your complex job specifications, and more. Regardless of the size or area of specialisation of your company, our print hardware lets you build up your printing infrastructure, manage digital content, put in place state-of-the-art measuring instruments, and explore other solutions designed to change your workflow beyond recognition.

Software
software icon
Konica Minolta Software Products

Explore the countless different ways in which Konica Minolta software products could improve your operations. Konica Minolta solves the problems of your company, matches different working styles, and offers software solutions meeting the needs of your industry. By prioritising your needs at all times, Konica Minolta meets the software requirements of even the most demanding global organisations. Using the system, you can keep a lid on the cost of any printed or copied output, create advanced security measures to ensure sensitive documents don’t fall into unauthorised hands, and more.

Services
service icon
Always at your Service

Our experienced, knowledgeable specialist staff will answer any questions you may have, and show you how to operate your product. Our services function for your benefit, within a support system designed to ensure you and your company benefit fully from the solutions. We offer a range of different services, including optimised print services to combine your consulting; hardware and software implementation; workflow management to lower your document spending; and smart security services, to keep your business safe.

Ενσωματωμένη τελική επεξεργασία

Ενσωματωμένη τελική επεξεργασία

Your company will also benefit directly in a range of other ways, including:

Increased profit margins

Increased profit margins

Shorter Production Times

Shorter Production Times

Greater flexibility in production

Greater flexibility in production

Fewer machine setups

Fewer machine setups

Less Waste

Less Waste

Energy Savings

Energy Savings

Improved Quality Control

Improved Quality Control

Lower Labour Costs

Lower Labour Costs

All-In-One Print Solution

The ability to offer all-in-one print solutions

GBC - A new generation of in-line punching technology

In combination with Konica Minolta’s production printing systems, the GBC PUNCH G2 allows producing perfectly printed, punched and ready-to-bind documents in one easy step.

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom
prokom logo horizontal

Konica Minolta’s business development program

DIGITAL1234 presents you with four simple steps to more business. Konica Minolta’s business development program has been designed to enable print providers to thrive in their businesses. It takes an opportunity-based approach, showing customers in four practical steps how to identify, assess, justify and implement new business opportunities. All you have to do is register once to obtain all this valuable information – free of any obligation or expense.


Four steps to build your business:

Identify

Step 1 1

Assess

Step 2 2

Justify

Step 3 3

Implement

Step 4 4

Contact us for further information

Contact us for further information

Contact us

Do you think Inline Finishing might be right for your company? To chat about how our joined-up software and hardware solutions could be meeting your needs, click on Contact Us, and one of our specialists will be in touch!

Get in touch

Get in touch
Enter security code:
 Security code
Yes, I would like to receive information by:

about current products and services of Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH and from other associated companies within the group, that is tailored to my personal interests. Your data will be processed in accordance with our Privacy Policy.

Textfields with a * are required!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings