Το ψηφιακό μάρκετινγκ συναντά τις σύγχρονες εκτυπώσεις

Αξιοποίηση όλων των μέσων

Οι εκτυπώσεις δεν πέθαναν, το αντίθετο


Τα τελευταία χρόνια, το ψηφιακό μάρκετινγκ κυριάρχησε, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές εκτυπώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκτυπώσεις εξαφανίστηκαν. Εξελίχθηκαν, ώστε να επιτρέψουν στους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και την κατάσταση στην αγορά. Τι συνέβη λοιπόν;

Οι σύγχρονες επικοινωνίες είναι απόλυτα συνυφασμένες με τα μέσα. Καθώς οι διαφημιστικές εταιρείες και τα τμήματα μάρκετινγκ έχουν αρχίσει να αναζητούν νέους τρόπους για να προσεγγίσουν μεγαλύτερα ακροατήρια, ζητώντας από τον κλάδο των εκτυπώσεων να παρέχει νέες υπηρεσίες πάνω και πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο του, οι πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για αλλαγή και έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στην επέκταση της γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των πιο πρόσφατων τάσεων μάρκετινγκ.


Αυτό έχει δημιουργήσει μια «τέλεια καταιγίδα» όπου το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει συναντηθεί με τη σύγχρονη εκτύπωση και αυτά τα δύο μαζί έχουν δημιουργήσει μια γραμμή βάσης για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την επίτευξη στόχων που κάποτε έμοιαζαν ανέφικτοι.


Το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών που μπορούν τώρα να παρέχονται με την τελευταία τεχνολογία εκτύπωσης και μάρκετινγκ είναι εκπληκτικό. Ωστόσο, το ερώτημα είναι πώς οι πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης και οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ θα πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και πώς μπορούν να συνδεθούν η εκτύπωση, ο ιστός, τα κοινωνικά δίκτυα, το email και τα SMS.


Η απάντηση είναι με την υιοθέτηση του μάρκετινγκ σε όλα τα μέσα.

Cross Media

Cross Media

Konica Minolta offers both hardware and software solutions affordable to any print service provider.

With help from Konica Minolta, you can now offer new services with the range and capabilities to tackle the challenges of cross-media marketing. With our innovative printing solutions, you can help your clients reach their target audience using the individual’s preferred method of communication—no matter whether that’s social media, instant messages, e-mail or traditional print. 


What makes the solution run so smoothly is the fact that applications are deployed as a SaaS. That means you don’t have to deal with server-related headaches and huge costs when implementing professional printing solutions.

Hardware
hardware icon
Konica Minolta Printing Hardware

Want the ultimate in digital print production performance? You just found it. Konica Minolta’s Production Printing and Office hardware are industry benchmarks, with devices offering revolutionary colour image quality, ultra-high-speed black-and-white output, pro-quality inline finishing options to meet your complex job specifications, and more. Regardless of the size or area of specialisation of your company, our print hardware lets you build up your printing infrastructure, manage digital content, put in place state-of-the-art measuring instruments, and explore other solutions designed to change your workflow beyond recognition.

Software
software icon
Konica Minolta Software Products

Explore the countless different ways in which Konica Minolta software products could improve your operations. Konica Minolta solves the problems of your company, matches different working styles, and offers software solutions meeting the needs of your industry. By prioritising your needs at all times, Konica Minolta meets the software requirements of even the most demanding global organisations. Using the system, you can keep a lid on the cost of any printed or copied output, create advanced security measures to ensure sensitive documents don’t fall into unauthorised hands, and more.

Services
service icon
Always at your Service

Our experienced, knowledgeable specialist staff will answer any questions you may have, and show you how to operate your product. Our services function for your benefit, within a support system designed to ensure you and your company benefit fully from the solutions. We offer a range of different services, including optimised print services to combine your consulting; hardware and software implementation; workflow management to lower your document spending; and smart security services, to keep your business safe.

Το ψηφιακό μάρκετινγκ συναντά τις σύγχρονες εκτυπώσεις

Το ψηφιακό μάρκετινγκ συναντά τις σύγχρονες εκτυπώσεις

Key Features

With Konica Minolta’s cross-media solutions, you can experience how media, pre-press, print and digital blend together perfectly to give you complete control of all your printing processes. This lets you combine content, design, visual layout, colour and size to create personalised promo messages to turn your target audience into loyal customers. 


With our quality marketing production tools, you can enhance customer communication and respond to their needs accordingly, with automated responses based on customers’ actions making such assignments far easier. You can now seamlessly create, deploy and report on all promo content, including direct e-mails, newsletters, SMS and instant messages, augmented reality, PURLs, NFC tags and QR codes—and all via a single platform. 


The centralised dashboard means you can manage multiple printing processes and automate all those tedious and repetitive manual tasks.

Automatically triggered e-mails are designed to reach your customers at the right time

Automatically triggered e-mails are designed to reach your customers at the right time

Web pages supporting your marketing campaign are hosted within the system.

Web pages supporting your marketing campaign are hosted within the system

Data sets collected from clicks to any hosted landing page are immediately appended back to the customer contact record in the database

Data sets collected from clicks to any hosted landing page are immediately appended back to the customer contact record in the database

Text messages are sent to customers, either as a general message or customised to the recipient.

Text messages are sent to customers, either as a general message or customised to the recipient

Personalised URLs and general URLs are generated on-demand within the platform and easily integrated into an e-mail or direct mail campaign.

Personalised URLs and general URLs are generated on-demand within the platform and easily integrated into an e-mail or direct mail campaign

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom
prokom logo horizontal

Konica Minolta’s business development program

DIGITAL1234 presents you with four simple steps to more business. Konica Minolta’s business development program has been designed to enable print providers to thrive in their businesses.

 

It takes an opportunity-based approach, showing customers in four practical steps how to identify, assess, justify and implement new business opportunities. All you have to do is register once to obtain all this valuable information – free of any obligation or expense.

 

Four steps to build your business:

Identify

Step 1 1

Assess

Step 2 2

Justify

Step 3 3

Implement

Step 4 4

Four steps to more business

Four steps to more business

Konica Minolta’s business development program

DIGITAL1234 presents you with four simple steps to more business. Konica Minolta’s business development program has been designed to enable print providers to thrive in their businesses.


It takes an opportunity-based approach, showing customers in four practical steps how to identify, assess, justify and implement new business opportunities. All you have to do is register once to obtain all this valuable information – free of any obligation or expense.


Four steps to build your business:


IDENTIFY: Why does it make sound business sense to look into a specific opportunity for growing your business? We offer a number of White Papers dealing with a wide range of topics, such as Web to Print, Variable Data Printing, Workflow Automation, Inline Finishing and Book Publishing.


ASSESS: How does this business opportunity fit into my existing operational setup? Our Assessment Guides, written by independent industry experts, will help you to assess in practical terms if your business is ready for a particular new business opportunity, for example Web to Print.


JUSTIFY: How have other print providers profited from a particular new business opportunity? Read how other customers similar to yourself have benefited in case studies from the different business opportunities fields. Then you can judge for yourself if the investment is worthwhile.


IMPLEMENT: Want to ensure successful implementation while avoiding pitfalls which can lead to disappointments? A step-by-step Implementation Guide written by an independent industry specialist will enable you to put the new business opportunity into practice in your company. Because implementing a new business opportunity can be a complex business, of course, we also offer you practical support throughout the implementation stage.


Let us help you enable your business in the digital economy now! Get in touch!


Digital 1234 logo

How you can profit from cross-media services

How you can profit from cross-media services

Cross-media services

In this digital era there are good business reasons for communicating through multiple channels, and not just via paper-based media. The fast-growing cross-media sector offers traditional print service providers (PSPs) a great opportunity to offer their customers a genuine added-value service.


One particularly profitable area is inbound or permission marketing. The biggest benefit of adding cross-media services to your portfolio is that you become an all-in solutions supplier offering more relevant and effective communications through multiple touchpoints.


How your customers benefit from cross-media services:

  • More relevant and effective communications via multiple channels
  • Multiple touchpoints to reach their customers
  • Customised media mix
  • New business opportunities, e.g. in inbound or permission marketing


How you profit from cross-media services:

  • Generation of new revenues
  • Significant growth in profits
  • Creation of added value for your customers through multiple-touchpoint communications
  • Higher charges for the extra value on offer
  • Closer customer relationships


Offering your customers cross-media services not only extends your portfolio but also opens the door to more intensive customer relationships.

Get in touch

Get in touch
Enter security code:
 Security code
Yes, I would like to receive information by:

about current products and services of Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH and from other associated companies within the group, that is tailored to my personal interests. Your data will be processed in accordance with our Privacy Policy.

Textfields with a * are required!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings