Ο παρακάτω CO2 calculator ας επιτρέπει να υπολογίσετε τις πιθανές εξοικονομήσεις εκπομπών:

 

Climate Protection with SampleCompany Ltd.

Move the slider to get a comparison of your carbon emissions.

t CO2

The amount corresponds to ...

... kilometres driven with a passenger car
... wash cycles (60°C)
... the yearly CO2-capture of beech trees
... the production of pairs of running shoes
... the production of kilograms beef (raw)
... the melting of square metres summerly ice in the Arctic
... economy flights from London to New York
... the yearly carbon footprint of average global citizens