Λύσεις Wide Format

Η σειρά KIP περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων ευρείας μορφής για μια ποικιλία εργασιών εκτύπωσης που καλύπτουν αρχιτεκτονικά, μηχανικά και κατασκευαστικά έγγραφα στους χάρτες, τις αφίσες, τις πινακίδες και τις διευρύνσεις των φωτογραφιών, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα ή η απόδοση. Κάνοντας εξαιρετικά υψηλής ποιότητας εκτύπωση ευρείας μορφής πιο αποδοτική και αξιόπιστη από ποτέ, τα συστήματα KIP βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.
Compare now arrow-right