Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

 

Εργαζόμαστε για την καθιέρωση μιας βιώσιμης κοινωνίας στην οποία ο σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι δεδομένος


Ως μια παγκόσμια εταιρεία, η Konica Minolta δραστηριοποιείται σε 50 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ποσό των προμηθειών του Ομίλου υπερβαίνει τα 520 δισεκατομμύρια Γιεν.

Η Konica Minolta θεωρεί όλους τους προμηθευτές που προμηθεύουν και παράγουν υλικά όπως πρώτες ύλες και εξαρτήματα ή παρέχουν υπηρεσίες logistics και άλλου τύπου ως απολύτως απαραίτητους εταίρους στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η Konica Minolta συνεργάζεται με προμηθευτές για να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης μέσω διάφανων και δίκαιων συναλλαγών, με σκοπό να πετύχει τον κοινό στόχο να παρέχει εγκαίρως εντυπωσιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Konica Minolta αναγνωρίζει ότι υπάρχουν εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο που αναγκάζονται να δουλεύουν χωρίς να λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα δικαιώματά τους ή που αναγκάζονται να δουλεύουν σε οικτρές συνθήκες, καθώς και ότι τα εργαζόμενα παιδιά και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι (μετανάστες) είναι ιδιαιτέρα ευάλωτοι σε αυτές τις αρνητικές συνθήκες.

Η Konica Minolta προωθεί πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας της,* συνεισφέροντας στη δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εταιρεία πιστεύει πως οι επιχειρήσεις δεν είναι υπεύθυνες μόνο για τα προϊόντα τους αλλά έχουν και κοινωνική ευθύνη να βελτιώνουν τις συνθήκες απασχόλησης (ανθρώπινα δικαιώματα), την εταιρική δεοντολογία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της οποίας παραδίδονται προϊόντα στους πελάτες. Η Konica Minolta υποστηρίζει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη διαχείριση προμηθειών με σκοπό να υλοποιήσει αυτές τις βελτιώσεις στις βάσεις παραγωγής της, ενώ συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές που προμηθεύουν πρώτες ύλες και εξαρτήματα για τα προϊόντα της.

Για να αντεπεξέλθει στις κοινωνικές προσδοκίες όπως τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, η Konica Minolta δεν αναπτύσσει εργασίες μόνο στις μονάδες παραγωγής της, αλλά συνεργάζεται επίσης με προμηθευτές παραγωγής και logistics. Θεωρεί επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η εταιρική αξία τόσο της ίδιας της Konica Minolta όσο και των προμηθευτών της. Επιπλέον, αυτή η συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα της εταιρείας με μια αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας και με τη γνώση ότι με τις αγορές τους συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας. Η Konica Minolta αναγνωρίζει ότι η διαχείριση προμηθειών υπό το πρίσμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι κάτι παραπάνω από την κοινωνική ευθύνη μιας παγκόσμιας εταιρείας. Έχει επίσης την πεποίθηση ότι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών αυξάνει την ικανοποίηση των εργαζομένων και μειώνει τα ποσοστά προσωπικής φθοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων και την αύξηση της ποιότητας σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για μια δυναμική προσέγγιση.
 

* Εφοδιαστική αλυσίδα: Η σειρά των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στη διαδικασία παράδοσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε έναν πελάτη, από τη διαχείριση προμηθειών και την παραγωγή μέχρι τη διανομή και τις πωλήσεις.

 

Πολιτική προμηθειών της Konica Minolta

Ο Όμιλος Konica Minolta στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα πάντα με τη φιλοσοφία που διέπει την εταιρική διαχείριση: "Δημιουργία Νέας Αξίας". Στις δραστηριότητες του τομέα προμηθειών καθιερώνουμε σταθερές συνεργασίες με τους προμηθευτές μας με βάση τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, ενώ στοχεύουμε στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας εκπληρώνοντας το εταιρικό κοινωνικό καθήκον σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας.
 

 1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
  Θα χτίζουμε διαφανείς και αξιόπιστες σχέσεις με τους προμηθευτές μας και θα διαχειριζόμαστε τις προμήθειες με έναν ανοιχτό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα θα μοιραζόμαστε τους στόχους βάσει μιας μακροπρόθεσμης και παγκόσμιας προοπτικής.
 2. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
  Θα πραγματοποιούμε τις συναλλαγές βάσει της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού με κριτήρια ορθολογικής αξιολόγησης και θα αναζητούμε το αμοιβαίο όφελος με τους προμηθευτές μας.
 3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
  Θα διατηρούμε μια παγκόσμια προοπτική και θα διεξάγουμε τις διαδικασίες προμηθειών σε περιοχές που ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρησιακές μας ανάγκες.
 4. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
  Θα συμμορφωνόμαστε με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, την εταιρική δεοντολογία, καθώς και με τις εσωτερικές πολιτικές και τους κανονισμούς.
 5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
  Θα συνεισφέρουμε στη διεθνή κοινωνία και στις τοπικές κοινότητες προσπαθώντας να είμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, μειώνοντας ταυτόχρονα τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας στα οικοσυστήματα.


Αίτημα προς τους προμηθευτές

Με βάση τις ισχυρές συνεργασίες με τους προμηθευτές μας, τους ζητάμε να εστιάσουν στις ακόλουθες ιδέες για να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών και να εκπληρωθούν τα καθήκοντα κοινωνικής ευθύνης.
 

 1. Εξαιρετική ποιότητα
  Διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης στα πρότυπα ασφαλείας κάθε χώρας και περιοχής, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών
 2. Λογικές τιμές
  Στόχος οι ανταγωνιστικές τιμές στο πλαίσιο της αγοράς
 3. Ανταπόκριση στις αλλαγές της ζήτησης
  Ανάπτυξη ενός σταθερού συστήματος προμηθειών που μπορεί να ανταποκριθεί με ευελιξία στις αλλαγές της ζήτησης
 4. Συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και την εταιρική δεοντολογία
  Συμμόρφωση με το σύνολο των νόμων και κανονισμών κάθε χώρας και περιοχής αλλά και με την εταιρική δεοντολογία
 5. Περιβαλλοντική προστασία
  Πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διαχείριση υλικών προμηθειών με γνώμονα το περιβάλλον
 6. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων
  Σεβασμός στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της παιδικής εργασίας, της καταναγκαστικής εργασίας και των διακρίσεων με βάση την εθνικότητα, το φύλο και οποιαδήποτε άλλο λόγο
 7. Υγεία και ασφάλεια
  Εξασφάλιση ασφάλειας και καθαριότητας στους εργασιακούς χώρους
 8. Ασφάλεια πληροφοριών
  Συνεχής βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών
 9. Ισχυρή βάση διαχείρισης
  Οικοδόμηση μιας ισχυρής βάσης διαχείρισης για τη διασφάλιση συνεχούς και σταθερού εφοδιασμού υλικών
 

Περιβαλλοντική Συνεργασία που στοχεύει στην Ενίσχυση της Διαχείρισης Χημικών Ουσιών που περιλαμβάνονται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ

Το 2009, η Konica Minolta υπέγραψε το Παγκόσμιο Σύμφωνο, το οποίο αποτελείται από 10 αρχές που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς και υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι ένα σύνολο αρχών εθελοντικών δράσεων για επιχειρήσεις, το οποίο προτάθηκε το 1999 από τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν και καθιερώθηκε επισήμως στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2000. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δρουν ως ηθικά ακέραια μέλη της διεθνούς κοινότητας επιδεικνύοντας υπεύθυνη και δημιουργική ηγετική στάση στην επίλυση ποικίλων προβλημάτων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της οικονομικής διαστρωμάτωσης στην κοινωνία.

Η Konica Minolta συμμετέχει στην ομάδα εργασίας σχετικά με τις εφοδιαστικές αλυσίδες και στην ομάδα εργασίας σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ιαπωνίας για το Παγκόσμιο Σύμφωνο, χρησιμοποιώντας αυτές τις εμπειρίες στις πρωτοβουλίες της σχετικά με τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη διαχείριση προμηθειών.

Η Konica Minolta συμμετέχει στο Παγκόσμιο Σύμφωνο

Ο Ιστότοπος του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών Συμμαχία της Βιομηχανίας Ηλεκτρονικών Ειδών (EICC)

Η Konica Minolta έγινε μέλος της Συμμαχίας EICC* τον Οκτώβριο του 2013 και δραστηριοποιείται ως ενεργό μέλος για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Συμμαχία, η οποία αποτελείται από περισσότερες από 100 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρονικών ειδών και των πιο σημαντικών προμηθευτών τους, εργάζεται για τη βελτίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εταιρικής δεοντολογίας, της υγείας και της ασφάλειας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.


 

Η Konica Minolta γίνεται μέλος της "Συμμαχίας της Βιομηχανίας Ηλεκτρονικών Ειδών"

Συμμαχία EICC 

 

Λήψη

Βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Αγοράς και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών στα αγγλικά στον γερμανικό ιστότοπό μας:

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΕΔΩ
Career - Subheader - Meeting