Πληροφορίες από την Konica Minolta

 

Μέτρα για τον έλεγχο των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε θέματα διαθεσιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών


 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (28 Σεπτεμβρίου 2020)
 
Όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας έχουν λάβει μέτρα που συμμορφώνονται με τις τοπικές απαιτήσεις και πρότυπα και δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των υπαλλήλων, των πελατών και των συνεργατών μας.
 
Πολλοί από εμάς εξακολουθούν να εργάζονται εξ αποστάσεως. Όσοι εργάζονται από το γραφείο λαμβάνουν συνεχείς υπενθυμίσεις των τυπικών κανόνων (διατήρηση αποστάσεων, τήρηση των κανόνων υγιεινής, χρήση μάσκας, εάν δεν είναι δυνατή η διατήρηση απόστασης, αερισμός χώρων, κ.λπ.) μέσω ειδικών αφισών. Φυσικά, οι εργαζόμενοί μας που παρέχουν υπηρεσίες στον χώρο των πελατών συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφαλείας, όπως τη χρήση μάσκας και τη διατήρηση αποστάσεων.
 
Έχουμε εκδώσει την οδηγία ότι πρέπει να αποφεύγονται οι επισκέψεις γραφείου που δεν είναι απαραίτητες και δεν έχουν άμεση προστιθέμενη αξία πελατών. Οι υπάλληλοί μας κρίνουν εάν μια συνάντηση ή ένα επαγγελματικό ταξίδι είναι πραγματικά απαραίτητο και εάν αντ' αυτού μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Φυσικά, οι συναντήσεις με πελάτες και οι επισκέψεις για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποιούνται με τις κατάλληλες προφυλάξεις. Λαμβάνουμε υπόψη τις συστάσεις που αφορούν τις τοπικές μετακινήσεις ως μέρος της ευθύνης μας για την προστασία των υπαλλήλων μας.
 
Όσον αφορά τις προσφορές μας, η Konica Minolta διασφαλίζει ότι οι πελάτες τους έχουν την υποδομή για να συνεχίσουν τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες τους από οπουδήποτε, οπότε η επιχείρησή τους συνεχίζει να λειτουργεί και οι υπάλληλοί τους συνεχίζουν να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.konicaminolta.com.gr/Solutions/IT-Services-el.
 
Η ειδική ομάδα Konica Minolta Coronavirus παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και είναι διαθέσιμη εάν έχετε απορίες: Επικοινωνήστε με την ομάδα μας στη διεύθυνση coronataskforce@konicaminolta.eu.
 
 

+++ Original Statement +++​

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020

Αξιότιμε πελάτη,

Ως αξιόπιστος συνεργάτης σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στις δυνατότητες παραγωγής και παροχής των υπηρεσιών μας. 

Οι δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις παραγωγής και στις αποθήκες μας στην Κίνα επανέρχονται σταδιακά σε σταθεροποιημένο επίπεδο παραγωγής με στόχο να καλύψουμε τις εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν λόγω του κλεισίματος των συγκεκριμένων εργοστασίων και άλλων επιπτώσεων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (π.χ. καθυστερήσεις από προμηθευτές). Άλλες δραστηριότητες του ομίλου Konica Minolta εκτός της Κίνας επιτρέπουν σε εμάς και στις αποθήκες μας στην Ευρώπη να ικανοποιούμε συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε καθυστερήσεις και ελλείψεις (ανάλογα με το προϊόν ή/και την υπηρεσία), παρόλο που εργαζόμαστε εντατικά για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες και οι παρεχόμενες ημερομηνίες μπορεί να ποικίλουν και να προκαλέσουν διαταραχές τις επόμενες εβδομάδες λόγω περιορισμένων ικανοτήτων τροφοδοσίας και logistics, καθώς και λόγω των προσεχών περιορισμών φορτίου και εργασίας που επηρεάζονται από τη δυναμική εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Για αυτόν το λόγο, αναθεωρούμε συνεχώς την πολιτική τροφοδοσίας και κατανομής μας και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο το απόθεμα σε ολόκληρο τον οργανισμό Konica Minolta ανά τον κόσμο. Για να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα για την κατάσταση της συγκεκριμένης παραγγελίας σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διαχειριστή λογαριασμών της Konica Minolta, που θα μπορέσει να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το δυναμικό των επιτόπιων υπηρεσιών της Konica Minolta. Επί του παρόντος, έχουμε περισσότερους από 2.500 τεχνικούς που εργάζονται σε 35 χώρες στην Ευρώπη. Οι τεχνικοί μας εξασφαλίζουν τη συντήρηση των προϊόντων και την εκτέλεση των υπηρεσιών. Δεδομένου ότι το εργατικό δυναμικό μας μετακινείται από πελάτη σε πελάτη, το μοντέλο τεχνικής υποστήριξής μας αυτήν τη στιγμή ενέχει δυνητικό κίνδυνο για τους πελάτες μας και για τους εργαζομένους μας. Συνεπώς, θα εφαρμόσουμε αλλαγές στο μοντέλο τεχνικής υποστήριξής μας, χρησιμοποιώντας απομακρυσμένες υπηρεσίες όσο το δυνατόν περισσότερο: Καθώς τα περισσότερα προϊόντα της Konica Minolta σχεδιάζονται ως συσκευές, πλατφόρμες ή εφαρμογές IOT που επιτρέπουν την απομακρυσμένη σύνδεση, θα συνδέσουμε τη συσκευή σας με συστήματα διακομιστή της Konica Minolta. Με τον τρόπο αυτό, τα προϊόντα της Konica Minolta θα μπορούν να λαμβάνουν απομακρυσμένες υπηρεσίες. Κάθε περιστατικό που προκύπτει θα πρέπει να επιλύεται απομακρυσμένα χωρίς επιτόπια παρέμβαση. Μόνο αν χρειαστεί να διασφαλίσουμε τη συνδεσιμότητα ή να αντικαταστήσουμε υλικό εξοπλισμό, θα σας επισκεφτεί ένας εργαζόμενος τεχνικής εξυπηρέτησης.
 
Ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους (και τους ενημερώνουμε σε τακτική βάση) να παρακολουθούν την κατάσταση υγείας τους και το κοινωνικό τους περιβάλλον προσεκτικά, καθώς και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μόλυνσης π.χ. αυξημένα μέτρα υγιεινής, ακύρωση συμμετοχής σε μεγάλες εκδηλώσεις, αντικατάσταση συσκέψεων με εικονικές συσκέψεις, ενθάρρυνση - όπου είναι δυνατόν - της εργασίας από το σπίτι. Έχουν απαγορευθεί τα ταξίδια προς ή από περιοχές υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση μόλυνσης ενός εργαζομένου, ενεργούμε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας από μολύνσεις και έχουμε θέσει μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης άλλων ατόμων όσο το δυνατόν περισσότερο (καραντίνα). Σε αυτήν την περίπτωση, όσο και με άλλες παθήσεις ή κατά τη διάρκεια των διακοπών, μπορούμε να καταφύγουμε σε άλλους εκπαιδευμένους εργαζόμενους τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις για την επιχείρησή σας.
 
Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική ομάδα για την κατάσταση που σχετίζεται με τον  κορωνοϊό, η οποία παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κίνα, στην Ευρώπη και σε άλλες τοποθεσίες και σχεδιάζει επίσης μέτρα για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών στο μέλλον. Επιπλέον, η Konica Minolta έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας που περιλαμβάνει τακτικούς ελέγχους στα εργοστάσια, αξιολόγηση εναλλακτικών προμηθευτών κ.λπ., για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού.
 
Αν αλλάξει κάτι σε αυτές τις συνθήκες, θα σας ενημερώσουμε σύντομα. Για συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την κατάστασή σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διαχειριστή λογαριασμών της Konica Minolta.
 
Με εκτίμηση,

Κατερίνα Καραδημητρίου
Executive Director
Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς