Καλά διαχειριζόμενο περιβάλλον εκτύπωσης και σάρωσης

Το Dispatcher Suite θα βοηθήσει την εταιρεία σας

Διαχείριση της υποδομής εκτυπώσεων με στόχο τις ασφαλείς και αποδοτικές διαδικασίες για το μέλλον


Θέλει η εταιρεία σας να μειώσει τον όγκο των εκτυπώσεων και τις σχετικές δαπάνες, να εφαρμόσει σταδιακά λύσεις ψηφιοποίησης σε όλο το χώρο εργασίας, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν και να αντιγράφουν έγγραφα χωρίς περιορισμό, ακόμα και αν ένας εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος; Μήπως χρειάζεστε ολοκληρωμένη επισκόπηση και έλεγχο του περιβάλλοντος εκτύπωσης, καθώς και προστασία αυτού του περιβάλλοντος και εξάλειψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε εμπιστευτικά έγγραφα και ευαίσθητες πληροφορίες; Με το Dispatcher Suite, μπορείτε να έχετε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, αλλά και πολλά ακόμη. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από πρωτοποριακές δυνατότητες εκτύπωσης με ένα μόνο κλικ!

Σήμερα, μια απλοποιημένη προσέγγιση για την ανάπτυξη εξελιγμένων λύσεων εκτύπωσης και ροής εργασιών είναι ουσιαστικής σημασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, σε όλους τους κλάδους. Η Konica Minolta έχει κατανοήσει αυτές τις ανάγκες και έχει αναπτύξει λύσεις για τη διαχείριση IT με απλό και εύκολο τρόπο, χάρη στην εύκολη εκχώρηση δικαιωμάτων εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης σε χρήστες και ομάδες χρηστών, με μία και μόνο πλατφόρμα για την αντιμετώπισή τους: το Dispatcher Suite!

Αυτή η οικογένεια προγραμμάτων περιλαμβάνει πολυάριθμες δυνατότητες και έχει σχεδιαστεί για τις εταιρείες που επιθυμούν να διαχειρίζονται και να μειώσουν αποτελεσματικά το κόστος των υπηρεσιών εκτύπωσης. Βελτιώνει την αποδοτικότητα με την εφαρμογή ψηφιακών ροών εργασίας και αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια των εγγράφων.

Συνδυάζοντας τις δυνατότητες διαχείρισης της εκτύπωσης και μια αυτοματοποιημένη ροή εργασιών, το Dispatcher Suite μπορεί να καλύψει μια σειρά εταιρικών αναγκών – μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα και την ευελιξία στο γραφείο σας.

Το Dispatcher Suite έχει αρθρωτή σχεδίαση, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά επεκτάσιμο και αποτελεσματικό σε κάθε εταιρεία. Μετά την εγκατάστασή του στο διακομιστή σας, θα φροντίζει για την ασφάλεια και θα παρακολουθεί κάθε εργασία εκτύπωσης που δημιουργείται στα πολυμηχανήματα και τους εκτυπωτές του δικτύου σας. Με την αντικατάσταση επαναλαμβανόμενων, μη αυτόματων εργασιών που βασίζονται στην έντυπη μορφή με ψηφιακές ροές εργασιών, αυξάνει σημαντικά τη συνολική παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του γραφείου, ενώ ακόμη και οι χρήστες με ελάχιστη εμπειρία μπορούν να εκτελέσουν εύκολα οποιαδήποτε λειτουργία εκτύπωσης ή σάρωσης χρησιμοποιώντας το έξυπνο και εναρμονισμένο πάνελ της οικογένειας προγραμμάτων. Επιπλέον, χάρη στα έξυπνα περιβάλλοντα εργασίας για διαχειριστές της οικογένειας προγραμμάτων, μπορείτε να διαχειριστείτε ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης των εταιρικών εκτυπώσεων και των ροών εργασίας εύκολα και γρήγορα.

dispatcher suite logo

Dispatcher Suite Overview

benefits

benefits

The multiple benefits of a Dispatcher Suite solution for your company include…


Authentication: 

Makes the authentication process quick and easy, as users need only enter their username and password, PIN or ID card to ensure reliable and secure device access. Protects against unauthorized use by securing access to output devices and documents, and makes IT administration simple and straightforward thanks to easy assignment of print, copy and scan rights to users and user groups.


Print Roaming®: 

This feature means users can submit print jobs to any managed printer in any location within your network, releasing the prints whenever and wherever they need them! Secures printing from any output device in the print environment without the need for additional print drivers, reducing costs and paper waste related to jobs sent to print but no longer needed. Works seamlessly from a single office to multiple branches on different continents, and reduces need for servers thanks to handling complex print tasks on client workstations (CBPR)


Reporting: 

Enables the tracking and accounting of all print jobs, creating a viable solution for companies wishing to keep track of the “who/what/where/when” in their print environment. Predefined or custom management reports deliver fact-based data and usage audits, with executive and sustainability reports providing top-level summarised results and sustainability information.


Rule-based engine: 

This module lets administrators set individual print conditions for different users, including limiting access rights to black-and-white printing and making duplex printing obligatory. Print governance can be enforced with a library of predefined rules, with user notified when a rule is applied.


Credit and Billing: 

This module is essential for educational institutions and project-based environments that need to charge print, scan and copy costs back to the originators. Individual as well as group accounts facilitate administrative tasks, and the system supports price lists, cost centres, billing codes and usage quotas for easy cost allocation.


Mobile Print: 

With this module, users can send their print jobs from mobile devices via e-mail or a webrelease page, enhancing mobility – users are no longer limited to printing from their workspace. Offers secure mobile printing via email or web application to output device, wireless print for Mac and iOS mobile devices ensuring convenient, secure printing for mobile workers, and support for guest printing.


Advanced Workflows: 

Generous toolset for powerful automated document workflows to capture, index and route documents with practically zero effort. Includes a powerful Workflow Builder tool to create complex workflows, and offers an extensive variety of 3rd party connectors to Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive and more.

Dispatcher Suite

Dispatcher Suite

The print management and document capture solution you need

Dispatcher Suite has been developed for organisations that need to reduce their printing and related costs across the company, while ensuring employees are able to print and copy without limitation – even if a printer is unavailable. 

It ensures comprehensive overview and control of the print environment, by creating reports on who printed what, when, how much and where, facilitating the allocation of all print costs to the originators. 

Dispatcher Suite secures the entire print environment, including the elimination of unauthorised access to confidential documents and sensitive corporate information. It connects all company offices and branches to enable the release of documents wherever these are required, simplifies scanning and document workflows throughout the entire enterprise, pushes digitisation forward across processes and work routines and improves overall efficiency by increasing workflow automation.

The Dispatcher Suite meets all your needs in this field and more – so organisations such as yours can manage and protect their entire print and scan infrastructure with complete efficiency!

Hardware
hardware icon
Konica Minolta MFPs

The majority of Konica Minolta devices are equipped with HDD and super-reliable central memory safety mechanisms, ensuring confidential data and other sensitive corporate information are protected at all times. Konica Minolta provides the highest level of security, with ISO 15408 Common Criteria Certification.

Software
software icon
Konica Minolta Software Products

Explore the countless different ways in which Konica Minolta software products could improve your operations. Konica Minolta solves the problems of your company, matches different working styles, and offers software solutions meeting the needs of your industry. By prioritising your needs at all times, Konica Minolta meets the software requirements of even the most demanding global organisations. Using the system, you can keep a lid on the cost of any printed or copied output, create advanced security measures to ensure sensitive documents don’t fall into unauthorised hands, and more.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
service icon
Konica Minolta Services

Our experienced, knowledgeable specialist staff will answer any questions you may have, and show you how to operate your product. Our services function for your benefit, within a support system designed to ensure you and your company benefit fully from the solutions. We offer a range of different services, including optimised print services to combine your consulting; hardware and software implementation; workflow management to lower your document spending; and smart security services, to keep your business safe.

Key Features

Clever feature packages makes creating a modern print environment a simple task


Dispatcher Suite has been developed with the needs of your company in mind – and that includes the ability to install the new platform so quickly and easily your staff won’t even notice the change – until it changes their working lives! 

Konica Minolta’s Dispatcher Suite offers a one-click installation and user experience, as well as intuitive panel design, all of which will make your company or organisation’s transfer to the new rules-based system it supports completely painless.


The features your company can expect of Dispatcher Suite include: 

   

   

Εικονίδιο λειτουργίας χρηστικότητας

Developed with a better user experience in mind, this feature offers intuitive panel design, so the system is easy to use, and lets users jump from scan to print screen, and back, with just one click. Dispatcher Paragon manages your employees’ printing experience, and Phoenix the company’s workflows.

Εικονίδιο λειτουργίας εξατομίκευσης

Dispatcher Suite’s Single Installer feature immediately reduces the amount of administrative work you will need to put in, making installation a quicker and far simpler process than ever before.

Εικονίδιο λειτουργίας τελικής επεξεργασίας

This feature makes it possible for users of Dispatcher Suite to log into the system with just one username and password, enabling them to use print and scan applications quickly and easily.